Lääkärihelikoptereilla Suomessa lähes 14 000 hälytystä vuodessa

finnhems30_pirkanmaansairaanhoitopiiriLääkärihelikopterit hoitivat viime vuonna 2013 yhteensä 13 955 tehtävää. Lääkärihelikopteripalvelusta vastaavan FinnHEMSin toinen toimintavuosi sisälsi myös paljon kehitystyötä, kuten hälytysohjeiden täsmentämisen ja helikoptereiden uusien hoitotilojen suunnittelu.

Lääkärihelikopteripalvelu on tärkeä osa valtakunnallista ensihoitoa. Kun kyseessä on vakava loukkaantuminen, äkillinen elottomuus tai vakava sairauskohtaus, hengen pelastaminen voi olla minuuteista kiinni.  Ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito on saatava paikalle mahdollisimman nopeasti ja näissä tilanteissa helikopterilla saadaan ratkaiseva aikahyöty.

Vuonna 2013 FinnHEMSin lääkärihelikopterit saivat valtakunnallisesti yhteensä 13 955 hälytystä. Hoitanut lääkäri arvioi kunkin tehtävän osalta ensihoidon vaikuttavuutta, ja näihin arvioihin pohjautuen viime vuonna 1 266 potilasta sai kriittisen avun ja 168 potilasta olisi todennäköisesti menehtynyt ilman lääkärihelikopterin apua.

Vuodesta 2012 hälytykset vähenivät hieman yli tuhannella, mihin vaikutti hätäkeskuksille laaditut  täsmennetyt hälytysohjeet. Tarkennetut ohjeet pohjautuvat FinnHEMSin käyttöönottamaan valtakunnalliseen tehtävätietokantaan, johon kirjataan kaikki tukikohtien vastaanottamat hälytykset ja hoitamat tehtävät. Tietokannan perusteella pystytään arvioimaan aiempaa tarkemmin, mihin tehtäviin lääkärihelikopteri on tarpeen hälyttää.

"Täsmennetyillä ohjeilla ja toiminnalla varmistetaan, että kaikkein kriittisimmmät potilaat saavat avun ja päällekkäisiä tehtäviä on mahdollisimman vähän. Edelleen on tarvetta tehostaa lääkärihelikopterien käyttöä ja vähentää peruuntuneiden tehtävien osuutta, mutta kokonaan perutuista hälytyksistä ei päästä, sillä vasta paikanpäällä voidaan varmuudella todeta tarvittavan avun määrä", kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

Valtion rahoitus on varmistanut lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuuden ja mahdollistanut toiminnan valtakunnallisen kehittämisen. FinnHEMS on tehnyt merkittävää kehitystyötä muun muassa lentotoiminnan auditoinnin tehostamisessa ja laadun parantamisessa ja suunnitellut helikoptereiden hoitotilat tukemaan paremmin lääkärin työtä.

FinnHEMS on hallinnoinut lääkärihelikopteritoimintaa sosiaali- ja terveysministeriön valvomana Suomessa vuoden 2012 alusta alkaen. Yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa FinnHEMS tuottaa lääkärihelikopteripalvelut kuuteen tukikohtaan. Näistä tavoitetaan 70 prosenttia suomalaisista 30 minuutin sisällä hälytyksestä.