Lakko voi vaikuttaa avustettavien matkustajien palveluun Helsinki-Vantaalla lauantaina 31.3

avustettavat_autotIlmailualan Unioni (IAU) on ilmoittanut työnseisauksesta, joka kohdistuu Helsinki-Vantaan lentoaseman avustettavien matkustajien palveluun. Työnseisaus toteutetaan 31. maaliskuuta 2018 kello 5-8 sekä vielä iltapäivällä kello 14-17 välisenä aikana.

Finavian mukaan avustettavien matkustajien palvelu pyritään hoitamaan mahdollisen työnseisauksen aikana poikkeusjärjestelyin. Tämä voi kuitenkin ruuhkauttaa palvelun ja aiheyttaa viiveitä joillekin lennoille.

Työnantajaa edustava Lassila & Tikanojan työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat ry ei ole suostunut neuvottelemaan IAU:n kanssa. Työntekijäliitto vaatii työnseisauksilla aloitettavaksi neuvottelut kenttäavustajien työehdoista.

Nykyinen ilmoitus työnseisauksista on kohdistettu Kiinteistötyönantajat ry:lle, kun Lassila & Tikanoja ilmoitti, että se ei voi neuvotella IAU:n kanssa kenttäavustajien työehdoista ilman oman työnantajaliittonsa lupaa. Kyseisellä menettelyllä IAU teki työnantajaliitosta työriitalain mukaisen vastapuolen. IAU:n mukaan sovittelua ei ole tämänkään jälkeen saatu käyntiin.

Mahdollinen työnseisaus ei vaikuta yksin matkustavien lapsien saattopalveluun eikä VIP-palveluiden kautta tilattuun maksulliseen avustus- tai saattopalveluun.

Kiistan kohteena oleva työntekijäryhmä antaa matkustajille maksutonta avustuspalvelua. Se on suunnattu lentoasemalla liikkumiseen apua tarvitseville kuten kehitys-, näkö- tai kuulovammaisille, iäkkäille tai liikuntakyvyltään muutoin rajoittuneille matkustajille.

Palvelun piirissä työskentelevä henkilökunta avustaa matkustajan tarvittaessa lentokoneen istuimelle saakka ja vastavuoroisesti paluumatkalla lentokoneesta pysäköintialueelle, bussilaitureille, juna-asemalle tai takseille.

Lue myös: