Neuvottelut lentokenttäavustajien työehdoista eivät etene - kolme uutta työnseisausta maaliskuulle

PRM_odotusalueIlmailualan Unionion (IAU) ja Lassila & Tikanojan neuvottelut lentokenttäavustajien työehdoista eivät ole edenneet. IAU ilmoitti kolmesta uudesta työnseisauksesta maaliskuun alkupuolelle. Toteutuessaan ne koskisivat liikuntarajoitteisten matkustajien avustamiseen liittyviä tehtäviä.

Finavian mukaan avustettavien matkustajien palvelu pyritään hoitamaan mahdollisen työnseisauksen aikana poikkeusjärjestelyin, mutta siitä huolimatta palvelussa voi olla ruuhkaa ja tilanteesta voi aiheutua viiveitä joillekin lennoille.

Ilmoitetut työnseisaukset on määrä toteuttaa kolmen maaliskuisen iltapäivän aikana. Ensimmäinen niistä alkaisi 2.3.2018 aikavälillä kello 15–17. Seuraava työnseisaus toteutuisi 5.3.2018 kello 14–17. Viimeinen nyt ilmoitetuista työnseisauksista olisi 7.3.2018 kello 14–17.

Työnseisaus ei vaikuta yksin matkustavien lapsien saattopalveluun eikä VIP-palveluiden kautta tilattuun maksulliseen avustus- tai saattopalveluun.

Kyseessä on työehtosopimuskiista IAU:n ja Lassila&Tikanojan välillä. IAU ry vaatii työnseisauksilla aloitettavaksi neuvottelut kenttäavustajien työehdoista. Lassila & Tikanoja Oyj katsoo, että kenttäavustajien työehdoissa on noudatettava Kiinteistötyönantajat ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittua kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus umpeutui 31. tammikuuta 2018 eikä työnantaja ole valmis aloittamaan neuvotteluja IAU:n kanssa.

Työnantaja haluaa jatkaa Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen noudattamista vammais- ja liikuntarajoitteisten lentomatkustajien avustamiseen lentokoneeseen tai lentokoneesta pois.

Kiinteistöpalvelualan osapuolet Palvelualojen ammattiliitot PAM ja Kiinteistötyönantajat ry ovat Valtakunnansovittelijan luona 26. helmikuuta. Tilanne sovittelussa on valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan hyvin haasteellinen.

IAU:n tavoitteena on, että Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta ei enää uusittaisi kattamaan lentomatkustajien avustamista lentokoneisiin.

avustettavat_1Kiistan kohteena oleva työntekijäryhmä antaa matkustajille maksutonta avustuspalvelua. Se on suunnattu lentoasemalla liikkumiseen apua tarvitseville kuten kehitys-, näkö- tai kuulovammaisille, iäkkäille tai liikuntakyvyltään muutoin rajoittuneille matkustajille.

 Kiistan kohteena olevan palvelun piirissä työskentelevä henkilökunta avustaa matkustajan tarvittaessa lentokoneen istuimelle saakka ja vastavuoroisesti paluumatkalla lentokoneesta pysäköintialueelle, bussilaitureille, juna-asemalle tai takseille.

Lue myös: