Lentävä henkilökunta on huolestunut työ- ja lepoaikamääräyksistä

Pohjoismaiden lentävä henkilökunta vaatii vastuullisia pohjoismaisia ministereitä varmistamaan, että tulevat ilmailun työ- ja lepoaikamääräykset ovat turvallisia sekä perustuvat tieteellisiin ja lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on piakkoin julkistamassa lopullisen kantansa työ- ja lepoaikamääräyksiin. Virasto velvoitettiin pohjaamaan ehdotuksensa tieteellisiin ja lääketieteellisiin faktoihin ja ottamaan alan viimeisimmät tutkimustulokset huomioon.

Lentävä henkilökunta Pohjoismaissa on syvästi huolissaan, koska lopulliseen kantaan johtava prosessi ei ole toteutunut näiden suuntaviivojen mukaan. Saadakseen vaadittua tieteellistä faktaa EASA on kerännyt tieteellistä ja lääketieteellistä aineistoa eurooppalaisilta asiantuntijoilta väsymyksen ja inhimillisen suorituksen aloilta kahdella erillisellä arvioinnilla.

Kaikesta huolimatta EASA on jättänyt arvioinnin tulokset huomioimatta usean kriittisen kohdan osalta. Matkustajien ja miehistöjen turvallisuus vaarantuu, jos työ- ja lepoajoiksi hyväksytään normit, jotka eivät perustu tieteeseen.

Huolimatta siitä, että Euroopan ulkopuolella yleisesti määräyksiä tiukennetaan, EASA tuntuu pyrkivän vastakkaiseen suuntaan. Väsymys on ilmailussa hyvin tunnettu turvallisuusriski, eikä sen suhteen pidä tehdä kompromisseja.

Keskimäärin joka viidennessä kuolemaan johtaneessa lento-onnettomuudessa väsymys on ollut myötävaikuttava tekijä. Matkustavan yleisön pitäisi tiedostaa puutteellisiin työ- ja lepoaikasääntöihin sisältyvät pitkäaikaiset riskit.

Vaatimuksen allekirjoittaneet ilmailualan ammattiyhdistykset edustavat yli 15000 lentäjää, lentoemäntää ja stuerttia, jotka lentävät matkustajia Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Suomesta ja Virosta.