Lentoestelausuntojen korkeusrajoituksia lievennettiin tuulivoiman tieltä

Lentoeste_1Lentoestelausuntojen korkeusrajoituksia lievennettiin 15.12.2011 alkaen. Lausuntojen lieventämisellä edistetään tuulivoiman lisärakentamista uusien voimalahankkeiden lisääntyessä ja voimaloiden korkeuden kasvaessa. Päätös lausuntoperiaatteista on tehty yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin kanssa.

Lentoesteiden lausuntoperiaatteet tulevat lieventymään merkittävästi lentoasemista etäämmällä olevilla alueilla. Nämä alueet vaikuttavat lentoliikenteen sujuvuuteen ja ovat aiemmin aiheuttaneet lukumääräisesti eniten rajoituksia rakennushankkeille. Lausuntoperiaatteisiin ei ole tulossa muutoksia lentoasemien lähellä.

- Lentoliikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja säännöllisyyden takaaminen on tärkeää suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Tällä muutoksella ei ole vaikusta lentomatkustajalle. Nyt tehtävissä lausuntoperiaatteiden lievennyksissä on haluttu ottaa huomioon uusien, suurien tuulivoimaloiden lisääntyvä rakentaminen. Tämä on tehty kuitenkin yhdessä viranomaisten kanssa niin, että lentoliikenteen turvallisuus säilyy ykkösasiana. Nyt käyttöönotettavilla linjauksilla helpotetaan tuulivoimaloiden rakentamista mutta varmistetaan samalla lentoturvallisuus, lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine Luojus Finaviasta sanoo.

Lentoliikennettä suojataan lentoesteiltä, jotta lentoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus voidaan taata kaikissa tilanteissa. Rajoituksissa huomioidaan myös mahdolliset poikkeustilanteet, joihin lentokone voi joutua esimerkiksi sääolosuhteista tai teknisestä viasta johtuen.

Lentoesteeksi voidaan katsoa esimerkiksi masto, nosturi tai tuulivoimala, jolla voi olla vaikutusta lentoliikenteelle. Rajoitukset lentoesteille on määritelty ilmailumääräyksissä.

Lentoesteen asettajan tulee ilmailulain mukaan hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta lupa lentoesteen asettamiseen. Trafille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä Finavian lausunto esteestä.

Finavian tehtävänä on luoda edellytykset sujuvalle ja turvalliselle lentoliikenteelle koko Suomessa. Finavia kehittää Suomessa 25 lentoaseman verkkoa ja koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää.