Lentoliikenteen päästökaupassa kompromissi

Euroopan Unionin parlamentin tämänpäiväisen äänestyksen mukaan lentoliikenne liitetään päästökauppaan vuodesta 2012 lähtien. Finnair pitää kompromissiratkaisua suhteellisen tyydyttävänä, vaikka se lisää eurooppalaisten lentoyhtiöiden kustannuksia.

- Kompromississa vältyttiin suurimmilta ylilyönneiltä. Lentoliikenteen päästökauppadirektiivi sisältää kuitenkin edelleen erityispiirteitä verrattuna muiden alojen päästökauppamalliin, sanoo Finnairin ympäristöjohtaja Kati Ihamäki.

Suuri epäkohta direktiivissä on oikeuksien jakaminen ns. RTK -mallin, eli maksettujen tonnikilometrien pohjalta, mitä Suomi sekä Finnair vastustivat loppuun saakka. Valittu malli hyödyttää eniten suurten kaupunkien välillä lennettäviä lyhyitä matkoja. Suomen kaltaiselle maalle malli on epäedullinen.

Jotta päästökauppadirektiivin tulos ei vaarantaisi eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa, tulisi järjestelmän olla Finnairin mielestä globaali. Lentoliikenteen osalta ns. hiilivuoto on erittäin todennäköistä.

- Yksipuolinen ratkaisu on ympäristönkin kannalta haitallinen. Nyt jo on nähtävissä suunnitelmia laajentaa lentokenttiä EU:n rajojen ulkopuolella, joita käyttäen pyrittäisiin välttämään päästömaksuja, Ihamäki sanoo.

Finnairin mielestä olisi vielä varmistettava, että ehdotus voidaan hyväksyä myös Euroopan ulkopuolella. Muut maat ovat arvostelleet nykyistä mallia, ja Eurooppaa on syytetty yksipuolisesta näkemyksestä. Vaarana ovat kauppakiistat sekä liikennevirtojen siirtyminen.

Lentoyhtiöitä koskevassa direktiivissä käytetään ns. puoliavointa mallia, mikä ei oikeuta niitä myymään päästöoikeuksiaan. Tällä halutaan välttää ns. windfall - voitot. Lentoyhtiöt ovat kuitenkin netto-ostajia, sillä oikeudet jaetaan vuoden 2004-2006 lentämisen perusteella. Tähän määrään sisältyy jo Kioton sopimuksessa määritelty 20 % vähennystavoite hiilidioksidipäästöjen osalta.

Direktiivin käsittelyn aikana tilanne lentoyhtiömaailmassa on muuttunut radikaalisti. Öljyn hinta on kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja vastaa nyt 30 % lentoyhtiöiden operatiivisista kuluista. Tämä on jo selkeä kannustin vähentää energiankulutusta kaikin keinoin.

- Yhtenäisen ilmatilan avulla olisi mahdollisuus saavuttaa heti jopa 12 prosentin säästö hiilidioksidipäästöissä. Single European Sky -päätös on ollut pöydällä jo toistakymmentä vuotta eikä loppua näy, Ihamäki sanoo.

Finnair tiedote