Lentoliikenteen päästökauppa käyntiin - tavoitteena yhdenvertaisuus

Lentoliikenteen päästökauppalaki tuli voimaan Suomessa helmikuun alussa. Itse päästökauppa käynnistyy vuonna 2012, ja siihen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Lentoyhtiöt ja muut päästökaupan piiriin kuuluvat ilma-alusten käyttäjät ovat velvollisia raportoimaan vuotuisista päästöistään toimivaltaiselle viranomaiselle eli Trafille. Selvityksestä on käytävä ilmi, kuinka paljon yhtiö on aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä (CO2) edellisenä vuonna. Tämä määrä päästöoikeuksia tulee palauttaa Energiamarkkinaviraston ylläpitämään päästökaupparekisteriin tarkkailuvuotta seuraavana vuonna.

Kuluva vuosi on päästöjen osalta ratkaiseva, sillä vuodelta 2010 raportoitujen tonnikilometritietojen perusteella lentoyhtiöt voivat hakea itselleen ilmaisia päästöoikeuksia. Ilmaisia oikeuksia jaetaan sekä lentoliikenteen päästökaupan ensimmäisellä kaudella 2012 että toisella kaudella 2013-2020. Oikeuksista 85 % jaetaan ilmaiseksi, loput 15 % huutokaupataan.

Trafi tiedote