Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin muutokset voimaan

Airbus_A340_flyingPäästökauppadirektiivin muutokset  tulivat voimaan lentoliikenteen osalta. Soveltamisalan rajausta Euroopan talousalueen sisäisiin lentoihin on jatkettu vuoden 2023 loppuun saakka. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO pyysi jäsenvaltioiltaan kommentteja päästöhyvitysjärjestelmästä joulukuussa 2017.

EU:n osalta asiaa käsitellään uudelleen, kun maailmanlaajuisen kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän CORSIA:n  (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) tekniset yksityiskohdat on hyväksytty.

ICAO saavutti vuoden 2016 yleiskokouksessa sovun päätöksen kansainvälisen lentoliikenteen CORSIA-päästöhyvitysjärjestelmän luomisesta. Tekniset yksityiskohdat ovat vielä viimeistelemättä. Standardin on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Päästöhyvitysjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2021-2035 aikana. Vuoteen 2026 saakka se on kuitenkin vapaaehtoinen. Sen piiriin on alusta lähtien kuitenkin ilmoittautunut jo 72 valtiota mukaan lukien Suomi ja muut Euroopan maat (Lue joulukuinen uutisemme aiheesta: ICAO pyysi jäsenvaltioiltaan kommentteja CORSIA-ehdotukseen - päästöhyvitysjärjestelmä käyttöön 2021).

Euroopassa neuvottelut päästökauppadirektiivin muuttamisesta lentoliikenteen osalta on saatu päätökseen, ja direktiiviä muuttava asetus (EU) 2017/2392 tuli voimaan 29. joulukuuta 2017. Muutokset ovat EU-asetuksen muodossa, ja siten voimassa sellaisinaan kaikissa EU-maissa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan Suomen kansallinen lainsäädäntö saatetaan linjaan asetuksen kanssa.

Asetuksen mukaan EU:n lentoliikenteen päästökauppa koskee vain Euroopan talousalueen sisäisiä lentoja vuoden 2023 loppuun saakka. Päästöoikeuksien lineaarinen vähennyskerroin otetaan käyttöön vuodesta 2021 ja laitokset voivat käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia niin ikään vuodesta 2021.

”CORSIA on tarkoitus laittaa täytäntöön EU:ssa päästökauppadirektiivin kautta, minkä vuoksi komissio palaa päästökauppa-asiaan uudestaan sen jälkeen, kun CORSIAn standardit on hyväksytty ICAOssa. Päästökauppadirektiiviin nyt tehdyt muutokset päästökaupan soveltamisalan laajuuteen ja päästöoikeuksiin liittyen otetaan siis uudelleen tarkasteluun, kun aletaan miettiä CORSIAn ja EU:n lentoliikenteen päästökaupan täytäntöönpanoa vuodesta 2021 eteenpäin”, kertoo Trafin erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo.

EU-asetus (EU) 2017/2392

Lue myös: