EU-parlamentti: Mannertenväliset lennot CO2-päästömaksujen ulkopuolelle vuoteen 2020 saakka

jattovanat_2Mannertenväliset lennot jäävät Euroopan ETS-päästömaksujärjestelmän ulkopuolelle vuoteen 2020 saakka. Lentoyhtiöiden on maksettava hiilidioksidipäästöistä ainoastaan Euroopan sisäisillä lennoilla. Euroopan Komission mukaan päästökaupan tulot tulee käyttää ilmastotoimiin.

Euroopan parlamentin jäsenet (MEP, Member of the European Parliament) äänestivät keskiviikkona 13. syyskuuta EU:n ETS-päästökauppajärjestelmän mukaisten mannertenvälisten lentojen vapautuksen jatkamista joulukuuhun 2020 saakka. Päätöksellä valmistaudutaan maailmanlaajuisen päästöhyvitysjärjestelmän käyttöönottoon lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Asia hyväksyttiin äänin 601 puolesta, 69 vastaan ja 26 tyhjää. Parlamentti palauttaa asian takaisin ympäristövaliokuntaan. EU:n lainsäätäjät, parlamentti ja ministerineuvosto voivat neuvotella tekstimuodoista, kun neuvosto on ensin muodostanut kantansa asiaan.

To-the-skyParlamentin jäsenten mukaan ilmailualan tulisi kuitenkin saada vuodesta 2021 lähtien vain puolet päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista ilmaiseksi nykyisen 85 prosentin sijaan. Parlamentin kannan mukaan EU:n jäsenvaltioiden tulisi varata päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot ilmastopolitiikalle.

Meppien mukaan tulee varautua myös Iso-Britannian EU-eroon eli Brexitin, jonka myötä maan lentoyhtiöille annetut päästöoikeudet tulisi nollata, etteivät ne saa etua EU-toimijoihin nähden.

Euroopan komission on raportoitava kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n maailmanlaajuisesta CORSIA  (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) -järjestelmän käyttöönotosta ja ehdotettava tarvittaessa muutosta tai poikkeusta mannertenvälisen lentoliikenteen osalta.


A4E: Ulkopuolisia toimijoita ei saa suosia eurooppalaisyhtiöiden kustannuksella

Taivas_1Euroopan lentoyhtiöiden etujärjestö Airlines for Europe (A4E) muistuttaa lausunnossaan, ettei EU saisi asettaa eurooppalaisyhtiöitä muiden maanosien lentoyhtiöitä heikompaan asemaan tai asettaa erityisehtoja.

Järjestö tulee suunnitelmia, joiden myötä hiilidioksidipäästöt saadaan pidettyä jatkossakin 2-3 prosentin sisällä kaikista CO2-päästöistä. Ilmailualan tulee kehittää puhtaampia lentokoneita ja siirtyä biopolttoaiden käyttöön ja operoida entistä tehokkaammin.

A4E odottaa ICAOn päästöhyvitysjärjestelmän olevan ainoa menetelmä, joka koskee CO2-päästöjä Euroopan talousalueella vuodesta 2021 eteenpäin. EU:n ei tulisi vääristää kilpailutilannetta omalla Euroopan sisäisiä lentoja koskevilla päästökaupoilla ICAOn päästöhyvitysjärjestelmän käyttöönoton myötä.

A4E:n jäsenyhtiötä ovat Aegean, airBaltic, Air France KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, International Airlines Group (IAG), Jet2.com, Lufthansa-konserni, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal, Travel Service ja Volotea.

Etujärjestön lentoyhtiöt kuljettavat vuosittain yli 550 miljoonaa lentomatkustajaa ja vastaavat yli 70 prosentista Euroopan lentomatkuista yli 2700 lentokoneen laivastolla.


EU päästökauppa alkoi tammikuussa 2012


Ilmailuala edustaa noin 2,1 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, ja mannertenväliset lennot noin 1,3 prosenttia. ICAO: n ennusteiden mukaan lentoliikenteen kasvu  nostaisi hiilidioksidipäästöt vuonna 2050  7-10 kertaa suuremmiksi kuin vuonna 1990. Euroopan sisäisen ilmailun suorat hiilidioksidipäästöt muodostavat noin 3 prosenttia kokonaispäästöistä.

ICAO_kylttiEU aloitti ensimmäisenä alueena maailmassa CO2-päästökaupan kansainvälisen lentoliikenteen osalta osana EU ETS-ohjelmaa 1. tammikuuta 2012. Yhdysvallat ja useat muut maat vastustivat mannertenvälisten lentojen ulottamista EU:n ETS-päästökaupan piiriin.

Mannertenväliset lennot jätettiin väliaikaisesti päästökaupan ulkopuolelle vuoden 2016 loppuun saakka, jotta ICAO voisi kehittää maailmanlaajuisen markkinaehtoisen päästökaupparatkaisun välttäen konfliktit kansainvälisten kauppakumppanien kesken.

 Lokakuussa 2016 ICAO hyväksyi maailmanlaajuisen markkinapohjaisen menetelmän (GMBM, Global Market-Based Measure), joka tulee käyttöön vuonna 2021. EU-komissio ehdotti helmikuussa 2017, että poikkeusta mannertenvälisten lentojen osalta jatkettaisiin ja ilmailun CO2-päästöoikeuksia laskettaisiin vuodesta 2021 alkaen ja valmistauduttaisiin ottamaan ICAOn GMBM käyttöön.

Lue myös: