EASA perusasetus hyväksyttiin Euroopan unionin neuvostossa - valmista keväällä 2018

EASA_logo_1Euroopan Unionin neuvosto on 22. joulukuuta hyväksynyt päivitetyt lentoturvallisuusasetukset sekä uudet EU-alueen laajuiset miehittämätöntä ilmailua koskevat asetukset. Samalla Euroopan lentoturvallisuusvirasto sai uuden mandaatin toiminnalleen.

EU valmistautuu uusilla asetuksilla olosuhteisiin, joissa alueen lentoliikenne kasvaa 50 prosentilla seuraavan 20 vuoden aikana sekä varmistaakseen alueen toimijoiden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn. EASA:n perusasetusta on edellisen kerran uudistettu vuosina 2002, 2008 ja 2009.

Siviili-ilmailua koskeva uudistettava EU-sääntely kattaa lentokelposuuiden, miehistöt, lentokentät, operaattorit sekä lennonvarmistuspalvelut. Se jakaa myösö tehtävät EU:n ja kansallisten viranomaisten välillä.

Uudistuksen myötä käyttöön tulee suhteellisia ja riskiin perustuva säännöstö, jolla pyritään vähentämään byrokraattisia esteitä ja edistämään innovaatioita. Mukana ovat myös urheilu- ja yleisilmailua koskevat kaupallisesta ilmakuljetuksesta yksinkertaistetut ja edullisemmat hyväksymismenettelyt.

Miehittämättömän ilmailun osalta säännöstö luo perusperiaatteet turvallisuuden, turvallisuuden, yksityisyyden ja henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Mukana on myös asetuksia, jotka koskevat melua ja päästöjä.

EASA_Drone_rulesRiskiluokitusten mukaisesti korkeampaa riskiä varten tarvitaan sertifioinnit, kun pienemmät ja kevyemmät laitteet selviävät yksinkertaisemmilla säännöksillä. Drone-operaattoreiden tulee rekisteröidä laitteensa, mikäli niiden törmäysvoima ihmiseen ylittää asetetut rajat.

EASA kehittää yksityiskohtaisemat säädökset dronetoimintaan asetuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ja ne annetaan komission täytäntöönpanosäädöksillä. EASA on jo toukuussa 2017 julkaissut NPA (Notice of Proposed Amendment) -ehdotuksensa dronetoiminnan sääntelystä.

EASA:n mandaatti laajenee miehittämättömän ilmailun lisäksi turvallisuuspuolelle kuten tietoturvaan ja ympäristösuojeluu toimeksiantoa turvallisuusnäkökohtiin, kuten kyberturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun.

Asetuksessa on myös puitteet tarkastus ja asiantuntijatoimintoihin jäsenvaltioiden hyväksyntä- ja valvontamenettelyjen tukemiseksi. Jäsenvaltiot saisivat tarvittavaa apua aina täytäntöönpanoasioihin saakka. Asetus tuo uusia turvallisuusasioita myös maahuolintaan ja puuttuu useisiin nykyisiis turvallisuuspoikkeamiin.

Euroopan Unionin neuvoston päätöksen myötä hanke siirtyy tekstien viimeistelyyn, jonka jälkeen vaaditaan vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnät. Menettelyn odotetaan valmistuvan kevään 2018 aikana. Sen jälkeen se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, jonka jälkeen säännöstö otetaan käyttöön 20 päivän kuluttua julkaisemisesta.

Lue myös: