Uusi EASA-perusasetus julki - ilmailu uuteen yhteiseen EU-sääntelyyn syyskuussa 2018

EASA_Drone_rules_closeUusi Euroopan unionin lentoturvallisuuslainsäädännön kulmakivi, uudistettu EASA-asetus julkaistiin 22. elokuuta 2018. Asetus tulee voimaan 11. syyskuuta 2018 ja sen vaikutukset näkyvät asteittain niin lentomatkustajille kuin kaikille ilmailun toimijoillekin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston  julkaisema ns. EASA-asetus tuo ilmailun turvallisuuskysymyksissä EU-tasolle yhä yhtenäisemmät säännöt, joiden muokkaamisessa Suomi on ollut vahvasti mukana.

Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikassa turvallisuus ja matkustajien luottamus lentoliikennejärjestelmään ovat keskeisiä päämääriä. Matkustajan näkökulmasta uudet teknologiat ja digitalisaation kehitys lisäävät usein asiakasystävällisyyttä ja matkustusmukavuutta.

Pekka_Henttu_RPAS_1”Suomelle ja suomalaisille uudistus on tervetullut. Nyt julkaistu EASA-asetus tuo monia elementtejä, jotka vahvistavat viranomaisten ja toimijoiden mahdollisuutta vastata toimintaympäristön muutoksiin ja varmistaa turvallinen toiminta”, sanoo Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Uutuutena tulevat olemaan muun muassa yhteiset säännöt miehittämättömässä ilmailussa, kyberturvallisuudessa ja maahuolinnassa eli lentoasematoiminnoissa. Uusi asetus korostaa turvallisuustiedon roolia, riskiperusteista lähestymistapaa muun muassa valvonnassa sekä joustavaa reagointia vaikeasti ennakoitaviin ilmiöihin. Nämä kehittyneet turvallisuudenhallinnan mekanismit edellyttävät toimijoiden, kansallisten viranomaisten ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn vuoropuhelua ja yhteistyötä kuten myös yhteisiä sekä kansallisia turvallisuusohjelmia ja -suunnitelmia.


Droneille EU:n laajuiset, yhtenäiset ohjeet

EASA_logo_1Uusia EU-sääntöjä on pian odotettavissa miehittämättömien ilma-alusten osalta. Tähän saakka pienemmillä laitteilla ei ole ollut yhteistä EU-pohjaa, sillä EU:n toimivaltaan ovat kuuluneet vain vähintään 150 kg:n miehittämättömät ilma-alukset. Suomi on ollut aktiivisesti mukana valmistelemassa näitä sääntöjä.

”Olemme pystyneet hyödyntämään valmistelussa kansallisia ratkaisuja, joilla on edistetty liiketoiminnan kehittymistä. Suomalainen dronesääntely on kansainvälisesti erittäin liberaalia ja olemmekin tuoneet onnistuneesti myös tätä näkökulmaa yhteiseen lainsäädäntötyöhön”, kertoo Henttu.

Uudet teknologiat lisäävät lentomatkustamisen mukavuutta, mutta samalla myös tuovat haasteita

Myös kyberturvallisuuskysymyksissä saadaan pian yhteistä pohjaa. Digitalisaatio on tuonut mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, ja on tärkeää, että toimintaa kehitetään hyödyntäen mahdollisimman laajaa tietopohjaa ja yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa. Tehokkaat tietoturvan riskienhallintamenetelmät mahdollistavat digitalisaation hyödyntämisen kestävällä tavalla sekä varmistavat yleisesti turvallisen toiminnan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

EU:n piirissä jo olevan ilmailutoiminnan osalta (esimerkiksi lentäjiä, lennonjohtajia, lentämistä ja lentoasemia koskevat säännöt) lakiuudistus syventää ja selkiyttää EU-tason toimintaa.

Lue myös: