EASA julkisti EU:n yhteisen droneregulaation - soveltaminen alkaa vuodesta 2020 lähtien

Drone_1(päivittynyt 13.48) Euroopan lentoturvallisuusvirasto julkisti koko Euroopan unionin kattavat drone-asetukset. Niitä ryhdytään pääsääntöisesti soveltamaan 1. heinäkuuta 2020 alkaen. Uudet säädökset helpottavat mm. suomalaisten drone-toimijoiden operointia EU-alueella.

Jako miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien välillä poistuu uusien asetusten myötä ja kaikille sovelletaan jatkossa samaa sääntelyä. Samalla poistuu pitkään jatkunut sääntelyn epävarmuus, joka on saattanut hidastaa alan investointeja.

Suomi on ollut edelläkävijä riskiperusteisessa sääntelyssä ja uudet asetukset tuovat muutoksia toimintaan.

JukkaHannola"Muutoksina muun muassa jako kaupallisen ja harrastetoiminnan väliltä poistuu, lentokorkeus tippuu 150 metristä 120 metriin ja kaikkien toimijoiden on rekisteröidyttävä", taustoittaa johtava asiantuntija Jukka Hannola.

"Kyseessä on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa. Sen myötä työn alla on kuitenkin joitain kansallisia toimenpiteitä kuten käyttäjärekisterin rakentaminen. Kansallisesti tulee ottaa kantaa myös mm. ikärajoihin ja ilmatilarakenteeseen", täsmentää Hannola Lentoposti.fi:lle.

"Sovellettavaksi tuleva EU-sääntely ei anna nykyisen kaltaisia lennätysetäisyyksiä lentoaseman kiitotiehen nähden. Myös tämä kilometrimääräinen rajoitus on selllainen asia johon tullaan ottamaan kantaa kansallisesti", toteaa Hannola.

"Mukana on siis kaikkia toimijoita koskeva rekisteriröintivaatimus, joka helpottaa turvallisuusviestintää drone-lennättäjille. Kyseessä on keskeinen vaatimus, joka ei siis ole ilma-alusrekisteri vaan käyttäjärekisteri", täsmentää Hannola tulevaa rekisteriä.

Uutta on myös toiminnan kategorisointi sen mukaan, kuinka vaativasta operoinnista on kyse. Kategoria määrittää sovellettavat toimenpiteet, joilla riskejä vähennetään hyväksyttävälle tasolle.

"Sen myötä valmistajille tulee laaja paketti vaatimuksia, minkälaisia tuotteiden pitää olla eri kategorioissa. Tältä osin siirtymäajat ovat pidempiä", jatkaa Hannola.

Uusia säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti 1.7.2020 alkaen. Kansalliset täydentävät määrittelyt ovat valmisteilla, ja ne laaditaan toimijoita kuullen.

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/947 (PDF-tiedosto)

Päivitys 13:48: Lisätty Traficomin Jukka Hannolan haastattelu koskien tulevia muutoksia.

Lue myös: