EASA jakaa RPAS-laitteet kolmeen pääluokkaan - luvassa eritasoisia vaatimuksia

EASA_logo_1 EASA antoi oman miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan A-NPA 2015-10 -määräysluonnoksensa lausuntokierrokselle. Turvallisuutta pyritään varmistamaan määräyksillä ja eritasoisilla no-drone-zoneilla eli lentokielto- tai rajoitusalueilla.

Euroopan komissio antoi maaliskuussa 2015 Riian konferenssissaan Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:lle tehtäväksi kehittää konkreettisia ehdotuksia sekä sääntelyjärjestelmä miehittämättömien ilma-alusten operointiin. Tarkoituksena on varmistaa kovasti kasvavan RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) ja UAV (Unmanned Aerial Vehicle ) -alan turvallinen ja ympäristöystävällinen kehitys.

EASA:n A-NPA (Advance Notice of Proposed Amendment) kattaa Riian kokouksessa vahvistetut periaatteet. Se perustuu riski- ja suorituskykyperusteiseen lähestymistapaan. Mukana on kolme eri RPAS-luokitusta (open, specific ja certified), jotka ovat olleet myös aiemmin EASA:n konseptisuunnitelmissa.

Matalariskisen open-kategorian osalta turvallisuus varmistetaan operatiivisilla toimintarajoituksilla, alan standardien yhdenmukaisuudella sekä tiettyhen toimintojen ja sääntöjen avulla. Valvonta kuuluisi näiltä osin poliisiviranomaiselle.

Open-kategoria kattaa kolme aliluokkaa. Alikategoria A0 koskee alle yhden kilon painoisia laitteita, A1 pieniä alle neljän kilon RPAS-laitteita ja A2 alle 25 kilon RPAS-laitteita.

Specific-kategoria luokitellaan keskisuuren riskin toiminnaksi ja luvista vastaa kansallinen ilmailuviranomainen apunaan mahdollisesti operaattoreiden riskiarvioinnesta huolehtiva riskiarvion tekijä.

Certified-kategoria luokitellaan suurimman riskin toiminnaksi ja mukana on samanlaisia ilmailumääräyksiä, kuin miehitetyssäkin ilmailussa. Valvonnasta vastaa kansallinen ilmailuviranomainen.

Kaikille kategorioilla on edellisten lisäksi määritelty mm. omat korkeus-, turvaetäisyys ja kokemusrajat.

Aikaa palautteen antamiseen on 25. syyskuuta 2015 saakka. Sen jälkeen EASA toimittaa teknisen lausuntonsa Euroopan komissiolle vuoden 2015 loppuun mennessä. Sääntelyluonnos kattaa RPAS-laitteet kaikissa painoluokissa.

Kyseessä on samalla myös osa Euroopan komission ehdotusta lentoliikenteen lainsäädännön päivittämiseksi marraskuussa 2015.

EASA A-NPA 2015-10 (PDF-tiedosto)

Lue myös aikaisempi uutisemme RPAS-laitteiden tuomista vaaratilanteista ja Suomen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin RPAS-määräysluonnoksen tilanteesta: