Traficomin Jukka Hannola JARUSin johtoon miehittämättömän ilmailun murrosvaiheessa

JukkaHannolaSuomen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailun johtava asiantuntija Jukka Hannola valittiin kaksivuotiskaudelle JARUSin (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) johtoon. Miehittämättömän ilmailun perustan ollessa kunnossa tulee JARUS tarkastelemaan asioita jatkossa entistä laajemmin.

Jukka Hannolan valinta maailmanlaajuisen JARUSin johtoon on merkittävä tunnustus Suomelle, joka on ollut etulinjassa miehittämättömän ilmailun mahdollistamisessa. Suomessa on käytössä erittäin liberaali ja riskipohjainen sääntely drone-toiminnassa ja tätä on vaihtoehtoa on markkinoitu kovasti muillekin EU-maille.

Traficomin ilmailujohtajan esikunnan johtava asiantuntija Jukka Hannola valittiin JARUSin johtoon Puolaan Katowicessä 29. maaliskuuta järjestetyssä kokouksessa. Puheenjohtajakausi on kahden vuoden mittainen ja sitä voi sääntöjen mukaan seurata myös kahden vuoden mittainen jatkokausi. Nyt tehdyn valinnan loppusuoralla oli kaksi vahvaa ehdokasta.

New Chair Congratulations"Puheenjohtajuus tällaisella globaalilla foorumilla on tietenkin merkittävä arvostuksen osoitus siitä pitkäjänteisestä työstä, mitä olemme tehneet kansainvälisillä areenoilla. JARUS on erittäin arvostettu toimija ja työmme jälki näkyy miehittämättömän ilmailun sääntelyssä ympäri maailmaa", kommentoi Jukka Hannola Lentoposti.fi:lle

JARUS on merkittävä proaktiivisen vaikuttamisen paikka miehittämättömän ilmailun osalta. Se koostuu 59 jäsenvaltion kansallisten viranomaistendronetoiminnoista vastaavista henkilöistä. Mukana ovat myös Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA, sekä Eurocontol. Puheenjohtajaa avustaa kaksi varapuheenjohtajaa, joista toinen edustaa USA:n ilmailuviranomaista FAA:ta, ja toinen puolestaan Kiinaa. JARUSilla on lisäksi merkittävää yhteistyötä alan teollisuuden kanssa, jonka myötä kokouksissa on mukana myös monista alan kärkipään toimijoista koostuva Stakeholder Consultation Body (SCB).

"Miehittämättömän ilmailun osalta sääntelyssä on käynnissä eräänlainen murrosvaihe. Voisi sanoa, että perustavanlaatuiset vaatimukset, kuten kategorisointi ja riskiarvioinnin metodologia on nyt saatu hyvin paikoilleen ja näin perustusten ollessa kunnossa on aika tarkastella asioita entistä laajemmin. Ilo on tietenkin havaita, että suosituksemme ovat löytäneet tiensä keskeiseksi osaksi esimerkiksi eurooppalaista tulevaa drone-sääntelyä", arvioi Hannola tulevaa puheenjohtajakauttaan.

JARUSin tehtävä on suositella teknisiä, turvallisuuteen ja operatiivisiin toimiin liittyviä vaJARUS-MAPatimuksia miehittämättömän ilmailun turvalliseen integraatioon perinteisen ilmailumaailman kanssa. Tavoitteena on tuottaa ohjeistusmateriaalia viranomaisille, jotka voivat sen myötä julkaista omaa sääntelyään ilman moninkertaista työtä.

Tuleva dronetoiminnan EU-sääntely pohjautuu juuri Jaruksen tekemään työhön ja mukana ovat esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten kategorisointi ja riskiarvioinnit. Parhaillaan kyseinen EU-regulaatio on Euroopan parlamentin käsittelyssä, jonka jälkeen päästää julkaisuvaiheeseen. Tämän odotetaan tapahtuvan toukokuussa 2019.

"Jo kehitystyössä olleiden asioiden jatkamisen lisäksi esimerkiksi miehittämättömän ilmailun UTM –kehitys tulee varmasti näkymään työssämme tulevina vuosina. Käymme myös keskustelua, kuinka voisimme tulevaisuudessa parhaalla tavalla tukea kansainvälisten ilmailun standardien kehittymistä. Teollisuuden kanssa tekemämme erinomainen yhteistyö on omiaan pitämään meidät tiiviisti kiinni siinä, mitä on tulossa ja mihin sääntelyssä tulee varautua", jatkaa Hannola.

"Jaruksella on keskeinen rooli kansainvälisen sääntelyn kehityksen jouduttamisessa. Tällaisessa kehitystyössä olemme ilmailussa ehdottomasti se ketterin toimija" päättää Hannola.