Lentoliikenteen rajatarkastukset pois Tullilta - keskitetään Rajavartiolaitokselle ja poliisille

Tulli_hihamerkkiValtioneuvosto on hyväksynyt asetusmuutoksen, jolla lentoliikenteen rajatarkastustehtävät keskitetään Rajavartiolaitokselle ja poliisille. Muutos perustuu Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin yhteiseen päätökseen. Tarkoituksena on tehostaa rajatarkastusviranomaisten resurssien käyttöä.

Uudistus vapauttaa Tullin resursseja rajatarkastustehtävistä ja vähentää merkittävällä tavalla Tullin tarvetta kouluttaa liikkuvia yksiköitään rajatarkastustehtäviin. Poliisin osalta rajatarkastustehtävät keskittyvät jatkossa kolmelle keskeiselle lentokentälle, joilla poliisilla on joko pysyvä miehitys tai tehtävään osoitettu ja koulutettu henkilöstö.

Jatkossa kaikilla lentoliikenteen rajatarkastuksia tekevillä viranomaisilla on toimivalta mahdollisten ulkomaalaisasioiden hoitamiseen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kyseisillä rajanylityspaikoilla.

Uutta vastuunjakoa on sovellettu vuoden 2016 alusta alkaen asetuksen poikkeussäännöksen perusteella. Muutoksilla ei ole vaikutusta rajatarkastusmenettelyihin.

Kotkan ja Porkkalan merivartioasemat, joilla ei ole ollut rajanylitysliikennettä pitkiin aikoihin, poistuvat rajanylityspaikoista. Myös Varkauden lentoasema, jonka toiminta on jo lakannut, poistuu.

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta tulee voimaan 15.11.2016.

Lue myös Lentoposti.fi:n aikaisemmat uutiset aiheesta: