Lentorata-hanke etenee hallitusohjelman mukaisesti - tavoitteena kaukojunayhteyksiä Helsinki-Vantaalle

HEL_airport_1Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö ja yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa käynnistävät neuvottelut Suomi-rata Oy:n nykyisten osakkaiden kanssa yhtiön tarkoituksen muuttamiseksi kattamaan vain Lentoradan suunnittelun. Samalla yhtiön nimi muutettaisiin Lentorata Oy:ksi. Lisäksi neuvotellaan muista tämän edellyttämistä muutoksista osakassopimukseen sekä yhtiöjärjestykseen.

Lentorata Oy:n tehtävänä olisi Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voisi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi Lentoradan toteuttamispäätöksen valmistelemiseksi.

Nämä selvitykset voisivat sisältää sääntelyn vähimmäisvaatimukset täyttävää ratasuunnitelmaa pidemmälle meneviä selvityksiä ja tutkimuksia luotettavamman rakentamisvaihetta koskevan kustannus- ja vaikutusarvioinnin saamiseksi. 

HEL_keharata_1Lentoradalla kulkisi pääasiassa kaukokojunia ja muutama taajamajuna. Lentoradalla olisi oma asema Kehäradan lentokentän aseman yhteydessä. Kyseessä olisi kaksiraiteinen rata, jonka pituus on 30 kilometriä ja siitä 28 kilometriä kulkee tunnelissa. Aika säästöä on määrä syntyä noin 20 minuuttia kaukojunien matkassa Helsinki-Vantaalle, kun vaihto Tikkurilassa jää pois. Matka ja matka-aika Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Pasilan välillä on sama Lentorataa ja nykyistä päärataa pitkin.

 Suomi-rata Oy on joulukuussa 2020 perustettu hankeyhtiö, jonka tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Hankekokonaisuuteen kuuluu nk. Lentorata, jonka suunnitteluun myönnettiin kesäkuussa 2023 Verkkojen Eurooppa –välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta 2,75 miljoonaa euroa.

Suomen valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Yhtiössä ovat osakkaina lisäksi Finavia Oyj, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Kokkola ja Parkano.

Lentorata-hanketta viedään eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti. Muilta osin Suomi-radan suunnittelutyö keskeytettäisiin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 12. syyskuuta 2023 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä valtion etenemiseksi asiassa.

Lue myös: