Eduskunta äänestää Lex Malmin lausumasta keskiviikkona 4.4

LexMalmi_eduskuntaEduskunta äänestää täysistunnossaan keskiviikkona 4.4.2018 Malmin lentokenttäasiaa koskevasta lausumasta. Vastakkain ovat liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus ja Mika Raatikaisen (ps.) tiistain 3. huhtikuuta täysistunnossa esittämä lausumaehdotus.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että "valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä".

Kansanedustaja Raatikainen ehdotti eduskunnan edellyttävän, että "valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla hyvien yhteyksien päässä" ja että "ilmailutoimintojen jatkuvuus Malmin lentokentällä on turvattava, kunnes korvaava, vastaavat toiminnallisuudet turvaava lentokenttä on valmistunut".

Mika_Raatikainen_eduskuntaMika Raatikainen sanoi kokonaisuudessaan näin: Arvoisa puhemies! En puhu paljon, mutta koetan puhua asiaa. Valitettavasti Lex Malmi -kansalaisaloite koki nyrkkeilytermeillä niin sanotun teknisen tyrmäyksen. Siksipä teen seuraavan lausumaehdotuksen: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla hyvien yhteyksien päässä. Ilmailutoimintojen jatkuvuus Malmin lentokentällä on turvattava, kunnes korvaava, vastaavat toiminnallisuudet turvaava lentokenttä on valmistunut.” — Kiitos.

Eduskunnan keskiviikon 4. huhtikuuta täysistunto alkaa kello 14.00 ja Lex Malmin lausuman osalta äänestetään asiakohdassa kolme.

Kansalaisaloite, jossa esitettiin Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä, hylättiin ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa 21.3.2018.

Toisessa käsittelyssä eduskunta voi hyväksyä lausumia eli kannanottoja, joilla hallitukselta edellytetään toimenpiteitä käsitellyssä asiassa. 

Eduskunnan hyväksymä lausuma sisältyy eduskunnan vastaukseen tai kirjelmään. Hallitus selvittää aikanaan eduskunnalle annettavassa hallituksen toimenpidekertomuksessa tai valtion tilinpäätöskertomuksessa, mihin toimenpiteisiin se on lausumien johdosta ryhtynyt.

Lue myös: