LVM esittää miljoonaa lentoliikenteen ostopalveluihin ja lentoasemien ylläpitoon

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2019, mikä on runsaat 400 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Mukana on miljoona euroa lentoliikenteen ostopalveluihin sekä Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien menoihin.

LVM esittää valtionavustusta, jota voi käyttää Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Määrärahaa on tarjolla miljoona euroa ja se voidaan käyttää lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin.

Avustuksen myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) lisäksi komission tiedonantoa lentoasemia  ja  lentoyhtiöitä  koskevista  valtiontukisuuntaviivoista (EUVL  2014/C  99/03) sekä komission  asetusta 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

LVM ehdottaa lentoliikenteen ostopalveluihin myös miljoonan euron määrärahaa. Lentoliikennettä voidaan ostaa paikkakunnille, joille matka-aika Helsingistä junalla on yli 3 tuntia. Säännöllisen lentoliikenteen ostolla turvataan erityisesti elinkeinoelämälle tarpeellisia yhteyksiä. Myös paikalliset ja alueelliset tahot osallistuvat  kyseisten  liikenteiden  rahoittamiseen. 

Vuonna 2017 Helsingin ja Savonlinnan  välisessä  ostoliikenteessä
matkusti noin 12 400 matkustajaa.  Helsinki-Savonlinna -reitin  säännöllisen lentoliikenteen  sopimus on voimassa 8.1.2018—18.12.2020.

Enontekiön kunnalle on asetettu julkinen palveluvelvoite ajalle 3.3.—14.4.2018. Enontekiön
arvioidaan  hakevan  palveluvelvoitteen  asettamista  ja  lentoliikenteen  tukea  myös  vuonna  2019.  Tuen  myöntämisen edellytyksenä on jatkossakin, että kunta osallistuu rahoittamiseen vähintään 50 prosentilla.

Kaikkiaan LVM ehdottaa liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 210 miljoonaa euroa.

Lue myös: