LVM:n budjetista rahoitusta, Trafille, Ilmatieteen laitokselle ja lentoliikenteen ostoihin

LVM_LOGOHallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalle 3,24 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2017. Mukana on rahoitusta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, Ilmatieteenlaitoksen suurteholaskennen uusimiseen, säätutkaverkon korvausinvestointeihin ja lentoliikenteen ostohankkeisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille toimintamenoihin nettomäärärahaa 48 609 000 euroa. LVM asettaa alustavasti Trafille vuodelle 2017 useita toiminnallisia tavoitteita. Lentoliikenteen osalta tavoitteena on lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla.

Sen osalta on vuosien 2015 ja 2015 tehtyviranomaistoimien suunnitelma ja lähtötasoarviointi. Vuoden 2017 aikana kehittämistoimenpiteiden tulee  olla toteutettu.

Ilmatieteen laitoksen 45,2 miljoonan euron toimintamenomäärärahaan sisältyy 2 miljoonaa euroa suurteholaskennan uusimiseen. Lisäksi  Säätutkaverkoston korvausinvestointeihin on varattu miljoona euroa. Siviili-ilmailulle annettaville suoritteille on varattu 10 730 000 euroa.

Lentoliikenteen ostoihin on esitetty miljoonan euron rahoitusta. Lentoliikennettä voidaan ostaa paikkakunnille, joille matka-aika Helsingistä junalla on yli 3 tuntia.

Säännöllisen lentoliikenteen ostolla pyritään turvaamaan erityisesti elinkeinoelämälle tarpeellisia yhteyksiä. Myös paikalliset ja alueelliset tahot osallistuvat kyseisten liikenteiden rahoittamiseen. Vuonna 2015 ostoliikennettä on ollut Helsingin ja Savonlinnan sekä Helsingin ja Porin välillä.

Vuonna 2015 Helsingin ja Savonlinnan välisessä ostoliikenteessä matkusti 11 000 matkustajaa. Uusi Helsinki—Savonlinna -reitin säännöllisen lentoliikenteen sopimus on voimassa 11.1.2016 - 22.12.2017.

Helsinki—Pori -reitille asetettiin julkinen palveluvelvoite edellyttäen, että Porin kaupunki vastaa ostoliikenteen kustannuksista. Porin kaupunki on tehnyt ostoliikennesopimuksen Helsinki—Pori -reitille ajalle 1.2.—16.12.2016 ja vastaa reitistä aiheutuvista kustannuksista.

Lue myös: