LVM budjetoi rahaa lentoliikenteen ostoihin ja lentoasemien ylläpitoon

EFHK_pax_2Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 970 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2014. Määrärahoja varataan myös lentoliikenteen ostoon Savonlinnan ja Varkauden osalta sekä maakuntakenttien kunnostamiseen. Lentokenttien säähavainnot vapautetaan maksuttomiksi  julkisiksi tiedoiksi vuoden 2014 aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö esitteli helmikuussa toiminta- ja taloussuunnitelmansa vuoteen 2017 saakka. Ministeriö totesi suunnitelmassaan  kansainvälisten lentoyhteyksien tärkeyden ja välttämättömyyden Suomen kilpailukyvylle.

Valtiovarainministeriön ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi vuodelle 2013 on pääosin ministeriön oman ehdotuksen mukainen. Hallitus on vahvistanut kehykset vuoteen 2017 asti ja liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus vuodelle 2014 noudattaa pääosin annettuja kehyksiä.

Joukkoliikenteen erityispalvelutaso vaatii lentoliikenteen ostoja

Erityispalvelutasolla tarkoitetaan maakuntien tai seutujen elinkeinoelämän ja niiden vetovoimaisuuden kehittämistavoitteiden tukemiseksi tarvittavia joukkoliikenteen palveluja.

Erityispalvelutason liikkumistarpeet perustuvat alueiden elinkeinoelämän edellytysten ylläpitämiseen tai kehittämiseen, ja niiden järjestämiseen voi osallistua julkisen sektorin ohella myös paikallisia yksityisiä toimijoita ja yrityksiä.

Lentoliikennettä voidaan ostaa paikkakunnille, joille matka-aika Helsingistä junalla on yli 3 tuntia.

LVM pyysi heinäkuun alussa tarjouksia säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi Helsinki-Vantaan ja Savonlinnan sekä Varkauden välille.

Savonlinnan ja Varkauden säännöllisen lentoliikenteen ostolla turvataan erityisesti elinkeinoelämälle tarpeellisia yhteyksiä. Myös paikalliset ja alueelliset tahot osallistuvat kyseisten liikenteiden rahoittamiseen.

Ostoliikenteessä matkustaa vajaa 19 000 matkustajaa  vuodessa. Sopimuslentoliikenteestä päättyy vuoden 2013 lopussa. Uutta sopimusta vuosiksi 2014—2015 valmistellaan.

Joukkoliikenteen erityispalvelutason lentoliikenteen palvelujen ostoon varataan miljoona euroa. Valtion maksuosuus on sopimuskaudella enintään 50 % liikenteen ostokustannuksista.


Valtionavustuksia luvassa eri hankkeille 

Valtion budjetissa on varattu valtionavustuksia miljoona euroa lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon vuodelle 2013. Lentopaikkojen osalta avustuksen tason on määrä säilyä vuosittain miljoonassa eurossa vuoteen 2017 saakka.

LVM ehdottaa, että rahat käytettäisiin Seinäjoen (Rengonharjun) ja Mikkelin lentokenttien rakenteiden ja laitteiden investointeihin ja ylläpitoon.

Ukkospilvi_2Julkisten tietovarantojen avaamisen maksuttomuutta jatketaan.

Vuonna 2014 avataan liikennetietoja sekä sää- ja tutkatietoja palvelujen ja uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi.

Mukana tietovarantojen avaamisessa ovat Ilmatieteen laitoksen  sää- ja tutkatietojen lisäksi lentokenttähavainnot.

Budjettirahoitusta osoitetaan noin. 6,7 miljoonaa euroa kaikkien esitettyjen tietovarantojen avaamisen mahdollistamiseksi.


Trafin menot lähes 140 miljoonaa euroa

trafi_logoLiikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 137,3 milj. euroa. Maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 84,9 milj. euroa ja loput 52,4 milj. euroa nettomäärärahalla.

Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot eli 11,1 miljoonaa euroa sekä budjetoitua katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat noin 9,5miljoonaa euroa.


Lentoliikenteen valvontamaksun tuotot laskussa

Liikenteen toimialan veronluonteisista maksuista tuottoarvioiltaan suurimpien joukossa on lentoliikenteenvalvontamaksu 11,1 milj. euroa. Suurempia tuottoja saadaan meriväylien pidon kustannuksia kattavalla väylämaksulla (83,0 miljoonaa euroa) ja rataverolla (13,8 miljoonaa euroa).

EFHK_checkin_automaattiLentoliikenteen valvontamaksu perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005) ja sen on 1,20 euroa/matkustaja. Maksu peritään jokaisesta lentoasemilta lähteneestä vähintään kaksivuotiaasta matkustajasta. Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä ja maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta.

Vuoden 2014 arvio lentoliikenteen valvontamaksukertymästä perustuu arvioon kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kehityksestä. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon määrärahojen mitoituksessa.

Lentoliikenteen valvontamaksun arvioitu tuotto laskee vuoden 2014 osalta 11,1 miljoonaan euroon. Vuoden 2013 ostalta suomma on noin 11,5 miljonaa euroa. Edellisvuoden 2012 tuotot olivat noin 11,1 miljoonaa euroa.

 

Turvallisuustasosta halutaan pitää kiinni

Liikenteen turvallisuusvision mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vision toteutumista edistetään vastuullisuutta korostaviin sekä ennalta ehkäiseviin ja riskianalyysipohjaisiin toimintamalleihin perustuvalla pitkäjänteisellä ja poikkihallinnollisella liikennejärjestelmän kehittämisellä.

Kaupallisessa lentoliikenteessä, merenkulussa ja rautatieliikenteessä liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset ovat nykyisin harvinaisia.

Liikennelajien saavutetun turvallisuustason säilyttäminen edellyttää LVM:n mukaan kuitenkin jatkuvaa määrätietoista turvallisuustyötä.

Lue myös:

Artikkeli: Suomen saavutettavuus on elinehto