Maavoimien helikopterien pimeälentokausi käynnistyy

nh90_iltaUtin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan syksyn pimeälentoharjoitukset alkavat maanantaina 15. elokuuta. Toiminta keskittyy pääosin Kymenlaaksoon. Harjoitukset liittyvät helikopterimiehistöjen koulutukseen sekä virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun.

Viikoille 33, 34, 41, 45, 47 ja 48 ajoittuvat koulutuslennot toteutetaan NH Industries NH90 -kuljetushelikoptereilla ja Hughes MD500 -kevythelikoptereilla. Lennoilla käytetään ajoittain matalaa lentokorkeutta ja niiden aikana tehdään myös maastolaskuja. Toiminnan aikana saatetaan käyttää valonheittimiä, joiden valokeilat voivat olosuhteista riippuen näkyä hyvinkin kauas.

Lennot keskittyvät noin 100 kilometrin säteelle Utin lentokentästä ja osa niistä suuntautuu eteläiselle merialueelle. Koulutusviikkoina pimeälentotoiminta alkaa maanantai-iltaisin ja se päättyy torstain ja perjantain välisenä yönä. Lennot ajoittuvat kello 16 ja 03 välille.

Lentotoiminnasta voi aiheutua äänihaittaa, jota pyritään välttämään suuntaamalla toiminta pääosin harvaan asutuille alueille. Lentokenttien lähialueilla noudatetaan melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Loppuvuoden aikana helikopterit osallistuvat myös puolustusvoimien sotaharjoituksiin, joihin liittyvä lentotoiminta voi olla ympärivuorokautista ja poiketa pimeälentokoulutuksen toiminta-alueesta.

Utin jääkärirykmentti tiedottaa mahdollisista muutoksista pimeälentokoulutuksen aikatauluihin joukko-osaston internetsivuilla.