Matkustamohenkilökuntaa edustava AKT paheksuu Finnairin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmää

AKT_logoAKT ilmoitti paheksuntansa Finnairin tammikuussa 2021 julkistamaa yhtiön 70 avainhenkilöä koskevaa suoritusperusteista kannustinjärjestelmää kohtaan. AKT toteaa valtion tukeneen Finnairia vaikeina aikoina, joka on puolestaan tehnyt mittavia säästötoimia kohdistuen yhtiön henkilöstöön. AKT edustaa Finnairin matkustamohenkilöstöä.

Finnair ilmoitti tammikuussa suoritinperusteisesta kannustinjärjestelmästä 70 avainhenkilön osalta vuosille 2021−2023. Kyseisen kannustinjärjestelmän yhtenä suoristusperusteena on yksikkökustannus CASK (Cost of Available Seat Kilometer), johon kuuluvat osana myös matkustamohenkilöstön palkkakustannukset. Muita suoritusperusteita ovat osakekohtainen tulos sekä CO2 päästöt eli polttoaineenkulutus.

AKT huomauttaa, etät Finnair on painostanut henkilöstöryhmiään säästötalkoisiin koronan varjolla sekä irtisanonut henkilöstöään lukuun ottamatta matkustamohenkilöstöä, joka on suurimmaksi osaksi lomautettuna. 

Viimeisimmät yt-neuvottelut, jotka koskivat Finnairin matkustamohenkilöstöä päättyivät helmikuussa 2021. AKT:n mukaan Finnair olisi yksipuolisesti ilmoittanut, että se haluaa muuttaa työajan alkamisajankohtaa sekä päivärahojen määräytymisperusteita siten, että osa verottajan ohjeistuksen mukaisista päivärahoista jäisi saamatta.

AKT:n antaman arvion mukaan kyseisillä toimenpiteillä on mittavat euromääräiset vaikutukset matkustamohenkilöstön ansioihin ja samalla myös yksikkökustannus CASK:ia pienentävä vaikutus, joka puolestaan mahdollistaa kannustinjärjestelmän laukeamisen 70 avainhenkilöille.

AKT ilmoittaa paheksuntansa valtionomisteisen Finnairin tapaa palkita avainhenkilöitä tällaisena aikana, kun valtionomisteinen yhtiö on saanut tukea valtiolta sekä tehnyt mittavia säästötoimenpiteitä, joilla on ollut alentava vaikutus edustamamme matkustamohenkilöstön työpaikkoihin ja ansioihin.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry on matkustamohenkilökunnan etujärjestö sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n ammattiosasto.

Lue myös: