Neste ja ITOCHU toimittivat ensimmäisen kerran SAF-polttoainetta Etihad Airwaysille Japanissa

Etihad_dreamlinerNeste ja ITOCHU toimittivat ensimmäisen kerran uusiutuvaa Neste MY -lentopolttoainetta (SAF, Sustainable Aviation Fuel) Etihad Airwaysille Tokion Naritan lentoasemalla 27. toukokuuta 2022. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitettiin ulkomaalaiselle lentoyhtiölle japanilaisella lentoasemalla.

Neste ja ITOCHU laajensivat helmikuussa 2022 kumppanuuttaan ja tavoitteena on lisätä uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuutta Japanissa. Ensivaiheessa Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta on saatavilla Japanin kahdella suurimmalla kansainvälisellä lentoasemalla eli Tokion Hanedassa ja Naritassa.

Yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2020, kun Neste ja ITOCHU toimittivat All Nippon Airwaysille uusiutuvaa lentopolttoainetta. Tuolloin kyse oli Nesteen ensimmäisestä SAF-polttoainetoimituksesta Aasiaan. Neste ja ITOCHU aloittivat yhteistyönsä jo 2010-luvun alussa uusiutuvaan dieseliin liittyvässä liiketoiminnassa Kaliforniassa.

NESTE_biofuel_helUusiutuvalla lentopolttoaineella on keskeinen rooli ilmailualan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Neste ja ITOCHU ovat sitoutuneet tukemaan Japania sen maa-, infrastruktuuri-, liikenne- ja matkailuministeriön uusiutuvalle lentopolttoaineelle asettaman 10 prosentin käyttötavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan käyttää drop-in polttoaineena olemassa olevien lentokonemoottoreiden ja lentoaseman polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa ilman lisäinvestointeja. Ennen käyttöä tuote sekoitetaan fossiiliseen lentopolttoaineeseen, jonka jälkeen se täyttää lentopolttoaineiden ASTM-standardin tekniset vaatimukset. 

”Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen toimitus Etihadille on merkittävä askel uusiutuvan lentopolttoaineemme käytön lisäämisessä Japanin markkinoilla”, sanoi Sami Jauhiainen, Vice President APAC, Renewable Aviation, Neste.

"Kumppanuutemme ITOCHUn kanssa pyrkii tukemaan japanilaisia ja kansainvälisiä lentoyhtiöitä sekä muita polttoainetoimittajia Hanedan ja Naritan kansainvälisillä lentoasemilla. Näin voidaan nopeuttaa uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa ja siten lentämisestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Olen iloinen nähdessäni, että tämä kumppanuus tuottaa jo konkreettisia tuloksia, ja odotan innolla, että voimme jatkossa tukea useampia lentoyhtiöitä Japanissa", jatkoi Jauhiainen.

 ”Tämä uusiutuvan lentopolttoaineen toimitus Etihad Airwaysille on Nesteen kanssa solmitun kumppanuuden tulosta, ja olemme iloisia saadessamme olla ensimmäinen yritys, joka toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta ulkomaiselle lentoyhtiölle Japanissa. ITOCHU jatkaa yhteistyötä Nesteen ja Japanin lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden kanssa ja edistää lentoyhtiöiden päästöjen vähentämistä toimittamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta luotettavasti”, sanoi Tsuyoshi Matsumoto, general manager, Petroleum Trading Department, ITOCHU.

"Etihad on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja vähentämään päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2035 mennessä verrattuna vuoteen 2019. Jotta uusiutuvasta lentopolttoaineesta tulisi käy
ttökelpoinen keskipitkän aikavälin ratkaisu ilmailuun liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, tarvitaan hallitusten, yritysten ja ilmailualan yhteistyötä uusiutuvan lentopolttoaineen tarjonnan lisäämiseksi lentokentillä laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi", sanoi Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group.

Kumppanuutemme ITOCHUn ja Nesteen kanssa on esimerkki tarvittavasta yhteistyöstä, jotta uusiutuvan lentopolttoaineen laaja käyttö ilmailualalla mahdollistetaan. Olemme äärimmäisen ylpeitä saadessamme olla ensimmäinen kansainvälinen lentoyhtiö, joka hankkii ja käyttää Japaniin toimitettua uusiutuvaa lentopolttoainetta Japanista lähtevillä lennoilla”, jatkoi Douglas.

Neste on sitoutunut yhteistyöhön ilmailualan toimijoiden kanssa maailmanlaajuisesti päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Suomalaisyhtiö kasvattaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettia 1,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Neste_biofuel_tankkiautoUusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti Singaporen jalostamolla kasvaa jopa miljoonaan tonniin jalostamolla meneillään olevan tuotantokapasiteetin laajennuksen myötä. Laajennus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Uusiutuva Neste MY -lentopolttoaine vähentää lentoliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä välittömästi. Puhtaassa muodossa Nesteen uusiutuva lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Nesteen tuottama uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti hankituista, 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä.

Lue myös: