Nesteen biopolttoainetta Aasiaan - uusi asiakas Japanin All Nippon Airways

ANA_50th_DreamlinerNeste ja All Nippon Airways (ANA), Japanin suurin ja viiden tähden lentoyhtiö, allekirjoittavat vastuullisen lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) toimitussopimuksen. Yhteistyö tekee ANA:sta ensimmäisen vastuullista lentopolttoainetta käyttävän lentoyhtiön Aasiassa Japanista lähteville lennoilleen.

Neste toimittaa nyt ensimmäistä kertaa vastuullista lentopolttoainetta aasialaiselle lentoyhtiölle. Yhteistyö alkaa lokakuussa 2020, kun ANA suunnittelee tankkaavansa vastuullista lentopolttoainetta Hanedan ja Naritan kansainvälisiltä lentokentiltä lähteville lennoille.

Tiivis logistiikkayhteistyö ja koordinointi Nesteen ja japanilaisen trading house, Itochu Corporationin kanssa mahdollistaa vastuullisen lentopolttoaineen toimituksen.

“ANA on ylpeä johtoasemastaan ja on tunnistettu alan edelläkävijäksi vastuullisuudestaan. Sopimus Nesteen kanssa osoittaa kykymme palvella matkustajia samalla vähentäen hiilijalanjälkeämme”, sanoo Yutaka Ito, Executive Vice President, ANA overseeing Procurement.

“Vaikka COVID-19 on pakottanut meidät tekemään muutoksia, olemme edelleen sitoutuneet vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen. Tunnistamme, että ympäristömme suojeleminen edellyttää sitä, että ihmiskunta työskentelee yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja olemme ylpeitä siitä, että teemme osamme suojellaksemme yhteistä kotiamme. Olemme myös iloisia voidessamme ilmoittaa, että ISCC:n Proof of Sustainability -sertifikaatin mukaan Japaniin toimitetun puhtaan Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 90 % sen elinkaaren aikana fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna"

“Tunnistamme vastuullisen lentopolttoaineen tärkeän roolin lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän uuden yhteistyön avulla mahdollistamme vastuullisen lentopolttoaineen toimituksen ensimmäistä kertaa Aasiassa. Meillä on suuri kunnia tehdä yhteistyötä ANA:n kanssa ja tukea heitä kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa,” sanoo Thorsten Lange, Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminnan johtaja.

ANA ja Neste suunnittelevat laajentavansa yhteistyötä vuoden 2023 jälkeen monivuotisella sopimuksella. Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuinen kapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia.

Singaporen jalostamon laajennuksen myötä ja mahdollisilla lisäinvestoinneilla Rotterdamin jalostamoon Neste pystyy valmistamaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2023 mennessä.

Nesteen uusiutuva lento polttoaine on valmistettu vastuullisesti hankituista uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista.

Pääsääntöisesti Nesteen uusiutuva lentopolttoaine voi puhtaassa muodossaan ja koko elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Polttoaine tarjoaa välittömän ratkaisun lentämisen suorien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan käyttää drop-in polttoaineena olemassa olevien lentokonemoottoreiden ja lentoaseman polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa ilman lisäinvestointeja. Ennen käyttöä tuote sekoitetaan fossiiliseen lentopolttoaineeseen, jonka jälkeen se täyttää lentopolttoaineiden ASTM-standardin tekniset vaatimukset. 

ANA on sitoutunut vähentämään lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2050 mennessä 50 % verrattuna vuoteen 2005. Tämän lisäksi, ANA pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä lentoyhtiön ulkopuolella olevasta toiminnasta toteuttamalla energiansäästötoimenpiteitä, kuten korvaamalla vanhempia laitteita uusilla tehokkailla ratkaisuilla asiaan kuuluvilla liiketoiminta-alueilla.

Vaikka meneillään oleva koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi ilmailualaan, ANA on sitoutunut säilyttämään nykyiset ympäristö-, sosiaali- ja hallintotavoitteensa (ESG) vuodelle 2050.

ANA:n toimenpiteet ovat auttaneet lentoyhtiötä sijoittumaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin kolmena vuotena peräkkäin.

Työskentelemällä Nesteen kanssa, joka on listattu myös Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä Global 100 -listalla, ANA toivoo parantavansa lentokoneissaan käytetyn polttoaineen laatua, vakiinnuttaen samalla johtoasemansa ympäristöystävällisenä lentoyhtiönä.

Lue myös: