Neste kasvattaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettiaan jopa 500 000 tonniin vuodessa

Rotterdam_NExBTL_plant_night2_smallNeste tekee muutoksia nykyiseen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiinsa Alankomaiden Rotterdamissa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa varten. Tällä hetkellä jalostamolla tuotetaan pääasiassa Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Jalostamolla tehtävien muutosten myötä Neste pystyy tarvittaessa tuottamaan 500 000 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuodessa nykyisellä jalostuskapasiteetillaan.

Neste odottaa hankkeen valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla. Muutos vahvistaa Nesteen jalansijaa Alankomaissa ja on osoitus etenkin Nesteen, Alankomaiden hallituksen ja Rotterdamin sataman yhteisistä vastuullisuustavoitteista. Investoinnin arvo on noin 190 miljoonan euroa.

neste_Finnair”Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoon tehtävä investointi Rotterdamissa on jälleen tärkeä askel toteuttaessamme kasvustrategiaamme: haluamme olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Neste on sitoutunut tukemaan asiakkaitaan, jotta ne voisivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä",  sanoi Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

Kun ilmailuala todennäköisesti palaa kasvu-uralle toivuttuaan koronapandemiasta, kasvavat myös tarve ja paine toimia ilmailusta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Tähän uusiutuvat lentopolttoaineet tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia”, jatkoi Vanacker.

Rotterdam_NExBTL_plant_small ”Ilmailuala on käännekohdassa kohti kestävämpää tulevaisuutta”, sanoi Thorsten Lange,Nesteen uusiutuvat lentopolttoaineet -liiketoiminnasta vastaava johtaja.

”Laajentamalla uusiutuvien lentopolttoaineiden tuotantokapasiteettia tuemme ilmailualaa sen pyrkimyksissä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastovaikutuksia tulevina vuosina. Olemme tyytyväisiä pystyessämme vastaamaan uusiutuvan lentopolttoaineen kasvavaan kysyntään, jota vauhdittavat myös Euroopan unionin ilmastotavoitteet".

"Tavoitteiden pohjalta laaditaan pian ehdotus koko Euroopan kattavaksi sitovaksi lainsäädännöksi, minkä edistämisessä Alankomailla on ollut hyvinkin keskeinen asema. Uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö vähentää välittömästi kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla vähennetään myös muita kuin hiilidioksidipäästöistä johtuvia vaikutuksia, jotka ovat merkittävä osa ilmailusta aiheutuvien päästöjen kokonaisilmastovaikutuksista. Kaiken lisäksi uusiutuvaa lentopolttoainetta on jo nyt saatavilla", päätti  Lange.

Aiemman ilmoituksensa mukaisesti Neste jatkaa valmisteluja mahdollistaakseen yhtiön hallituksen lopullisen investointipäätöksen mahdollisesta uudesta maailmanlaajuisesta uusiutuvien tuotteiden jalostamon sijaintipaikasta vuoden 2021 loppupuolella tai vuoden 2022 alussa.

Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja.

Nesteen vuotuinen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Neste MY uusiutuvalla lentopolttoaineella on sellaisenaan käytettynä jopa 80 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko elinkaarensa aikana kuin fossiilisilla lentopolttoaineilla.

Kun otetaan huomioon käynnissä olevat Singaporen jalostamon laajennustyöt, Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti vuoden 2023 loppuun mennessä on 1,5 miljoonaa tonnia.

Ilmailuala tarvitsee käyttöönsä 500 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuosittain vuoteen 2050 mennessä, jonka myötä olisi saavutettavissa merkittävät päästövähennykset. Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa tulisi siis lisätä merkittävästi.

A350_flightlab_1Vuodesta 2011 lähtien yli 300 000 lennolla on ollut käytössä eritasoisia SAF-polttoaineen (Sustainable Aviation Fuel) seoksia. Nykyisin käytetään muutamien prosenttien seoksia vaikka mahdollista olisi jopa 50 prosentin seoksen käyttäminen.

Airbus on käynnistänyt koelennot Nesteen SAF-polttoaineella saadakseen hyväksynnän jopa 100 prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön A350-koneissa. Nykyisin Airbus lentää mm. 35% seokselle Beluga-kuljetuskonelaivastollaan.

Lue myös: