Norwegian yhteistyöhön Norsk e-Fuelin kanssa - synteettisen lentopolttoaineen tuotantolaitos Norjaan

Norwegian_engineNorwegian ja Norsk e-Fuel ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen rakentaakseen maailman ensimmäisen täysimittaisen sähköpolttoainelaitoksen Norjan Mosjøeniin. Norwegianin tavoitteena on varmistaa uusiutuvan SAF-lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel) pitkäaikaiset toimitukset sekä osakkuus yrityksessä.

Norwegianin ja Norsk e-Fuelin kumppanuuden on määrä osaltaa nopeuttaa SAF-lentopolttoaineen tuotantoa ja saatavuutta sekä edistää siten kestävämpää ilmailualaa. Norwegian sijoittaa yli 50 miljoonaa Norjan kruunua yrityksen vähemmistöosuuteen. Osapuolet pyrkivät viimeistelemään yksityiskohtaisen sopimuksen lähikuukausina.

Norwegian pyrkii vähentämään päästöjä 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kumppanuuden Norsk e-Fuelin kanssa arvioidaan turvaavan noin 20 prosenttia Norwegianin SAF:n kokonaiskysynnästä vuoteen 2030 asti. Ratkaisu on jälleen yksi askel kohti Euroopan ilmailuteollisuuden tavoitetta, joka on nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

"Siirrämme Norwegianin tulevaisuuteen. Alamme luo merkittävää arvoa sekä sosiaalisesti että taloudellisesti, ja sitoudumme vähentämään merkittävästi ilmastovaikutustamme, kun hyödynnämme lentopolttoaineen teknistä kehitystä. Sähköpolttoaineista voi tulla ratkaisevia ilmailualalle. Kumppanuus Norsk e-Fuelin kanssa on merkkipaalu Norwegianille, mutta myös virstanpylväs ilmailulle Norjassa. Se auttaa meitä pääsemään lähemmäksi asiakkaillemme antamamme lupauksen täyttämistä. Haluamme antaa kaikille mahdollisuuden lentää kestävästi", sanoi Norwegianin konsernijohtaja Geir Karlsen.

"Kestävien lentopolttoaineiden saatavuutta on lisättävä ja niiden on tultava edullisemmiksi. Jotta tämä toteutuisi, ilmailuala on riippuvainen yhteistyöstä viranomaisten kanssa fossiilisten polttoaineiden ja sähköisten polttoaineiden välisen hintaeron kuromiseksi umpeen. Lopulta sähköiset polttoaineet pystyvät kilpailemaan fossiilisten polttoaineiden kanssa ja korvaamaan ne. Aika on ratkaiseva, ja olemme hyvin innokkaita aloittamaan", jatkoi Karlsen.

Osapuolten tavoitteena on aloittaa sähköpolttoaineiden tuotanto Pohjois-Norjassa sijaitsevassa Mosjøenissa jo vuonna 2026. Sinne rakentuisi vuodesta 2024 lähtien Norsk e-Fuelin ensimmäinen tuotantolaitos, joka olisi samalla maailman ensimmäinen täysimittainen sähköpolttoaineiden tuotantolaitos. Hankekehittäjän takana kerrotaan olevan vahva omistajaryhmä, joka koostuu teknologian edelläkävijöistä ja teollisuuden asiantuntijoista.

"Norwegian on ilmailualalla esikuva CO2-päästöjen vähentämispyrkimyksissään. Odotamme innolla, että monet muutkin tulevat mukaan matkalle", sanoi Norsk e-Fuelin viestintäjohtaja Lars Bjørn Larsen.

Mosjøenin alueella on Euroopan alhaisimmat sähkönhinnat ja vakaa vesivoimalla tuotetun uusiutuvan energian saatavuus. Tämän kerrotaan tarjoavan merkittävän kilpailuedun, sillä sähkö on merkittävä kustannustekijä sähköpolttoaineiden tuotannossa.

Hiilineutraalia lentopolttoainetta voidaan valmistaa ns. Power-to-X -teknologialla (P2X ja Power-to-Liquid, P2L)  vedestä ja hiilidioksidista. Vedestä tuotetaan uusiutuvaa energia käyttäen elektrolyysin avulla tuotettua ns. vihreää vetyä, jonka jälkeen siihen prosessoidaan hiilidioksia. Lopputuotteena on sähköpohjaista synteettistä uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Norsk e-Fuel kertoo noudattavansa ajatusta "ota se, mitä meillä on, ja tee siitä se, mitä tarvitsemme". Tulevassa tuotantolaitoksessa käytetään sähköpolttoaineiden tuotannossa sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa, vettä ja kierrätettyä biogeenistä hiilidioksidia sekä suorasta ilmansieppauksesta peräisin olevaa hiilidioksidia.

Lopputuote vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä 99 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna EU:n päästökauppajärjestelmän InnovFund-järjestelmän mukaisesti laskettuna ja DNV:n tarkastamana.

Norsk e-Fuel aloitti vuonna 2019 edistämään siirtymistä uusiutuvaan ilmailuun perustamalla hiilidioksidiin ja veteen perustuvien kestävien polttoaineiden teollisen tuotannon. Sen tavoitteena on kehittää uusi kestävien polttoaineiden arvoketju.