Neste toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta Dallas-Fort Worthin lentokentälle kiertotaloushankkeessa

DFW_airportNesteen uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF, Sustainable Aviation Fuel) toimitukset Dallas-Fort Worthin kansainväliselle lentoasemalle (DFW) käynnistävät ilmailualan ensimmäisen kiertotalouskokeilun Yhdysvalloissa. Neste jalostaa uusiutuvaa lentopolttoainetta paistorasvasta, joka saadaan lentoaseman ruokaa valmistavilta ja tarjoilevilta yrityksiltä.

Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen ensimmäisen toimituksen myötä Dallas-Fort Worthin kansainvälisestä lentoasemasta tuli Yhdysvaltojen ensimmäinen lentokenttä, jossa kokeillaan usean kumppanin yhteistä kiertotaloushanketta. Lentopolttoaineen toimitus tehtiin yhteistyössä Avfuel Corporationin kanssa.

Uusiutuvan lentopolttoaineen toimitukset ovat osa pilottihanketta, jossa maailman toiseksi vilkkaimmalla lentoasemalla tarkastellaan uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallista ja teknistä soveltuvuutta sekä esitellään lentokentän mahdollisuuksia osallistua kiertotalouteen tarjoamalla raaka-aineita uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen. 

”Uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönotto DFW:llä on merkittävä virstanpylväs pyrkimyksissämme vähentää alamme kokonaishiilijalanjälkeä”, kertoi Robert Horton, DFW:n lentoaseman ympäristöasioista vastaava johtaja.

”Tiedostamme, että tulevaisuuden menestyksemme riippuu siitä, miten kykenemme suojelemaan luonnonvaroja. Olemme sitoutuneita jatkamaan työtämme alamme edelläkävijänä vastuullisissa toimintatavoissa”, jatkoi Horton.

Kiertotalouskokeilu on esimerkki yhteistyöstä, jossa arvokkaita jätemateriaaleja kierrätetään arvoketjussa korkealuokkaisiksi tuotteiksi. Arvoketjun alkupäässä Neste kerää tytäryhtiönsä Mahoney Environmentalin avustuksella käytettyä paistorasvaa yli 200 toimijalta, jotka valmistavat ja tarjoilevat ruokaa lentoaseman asiakkaille. Neste jalostaa tämän jätteen uusiutuviksi polttoaineiksi, joiden avulla korvataan globaalisti liikenteessä käytettäviä fossiilisia polttoaineita.

Kiertotalouteen pohjautuvan arvoketjun osana Avfuel on toimittanut koe-erän Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta DFW Corporate Aviationille sen yrityslentojen asiakkaita varten.

”Avfuel on ylpeä voidessaan auttaa DFW:n lentoasemaa ja Nestettä toteuttamaan tämän tärkeän hankkeen. DFW ja Neste ovat luoneet erinomaisen pohjan vastuullisuudelle ja loistavan esimerkin siitä, kuinka organisaatiot voivat yhteistyöllä edistää vastuullisuutta ja uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä. Avfuelille on ollut kunnia-asia olla mukana osoittamassa, että uusiutuvaa lentopolttoainetta on nyt saatavilla ja että kiertotalousratkaisuja on mahdollista toteuttaa alan toimijoiden keskinäisellä yhteistyöllä”, totesi Avfuelin vaihtoehtoisista polttoaineista vastaava johtaja Keith Sawyer.

Koe-erän koko on 8000 US-gallonaa eli noin 24 tonnia. Sen avulla voidaan pienentää hiilipäästöjä 19 tonnilla. DFW odottaa kiertotaloushankkeen tarjoava samansuuruisen ilmastohyödyn kuin jos 70 henkilöauton päästöt pienennettäisiin nollaan vuoden ajaksi.

Lisäämällä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä voitaisiin päästöjä leikata merkittävästi. Sellaisenaan käytettynä Nesteen SAF-polttoaine vähentää elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna.

DFW, Avfuel ja Neste jatkavat selvityksiä lentoaseman uusiutuvan polttoaineen toimitusten jatkamiseksi. Lentopolttoaineen voisi esimerkiksi tuoda kaupallisten ja rahtilentoyhtiöiden saataville. DFW:n tavoitteena on saada nettopäästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä. Se pitää uusiutuvaa lentopolttoainetta merkittävänä ratkaisuna, jonka avulla myös sen kumppanit voivat saavuttaa päästövähennystavoitteensa.

”Hahmottelemme yhdessä uuden, rohkean suunnitelman, jonka avulla esittelemme lentoasemille, miten ne voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa nopeammin ja lopulta tarjota lentoyhtiöille, yrityksille ja matkustajille mahdollisuuden hiilijalanjäljeltään pienempiin lentoihin”, sanoi Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa vastaava johtaja Chris Cooper.

”Pystymme siihen, koska kaikki uusiutuvan lentopolttoaineen arvoketjussa toimivat osapuolet on saatu yhteen: lentoasema, polttoainetoimittaja ja -tuottaja. Ja ennen kaikkea kaikki osapuolet ovat sitoutuneita edistämään ilmailualan vastuullisempaa tulevaisuutta ja torjumaan ilmastonmuutosta", päätti Cooper.