Northern Griffin 24 käynnistyi Lapissa - NH90-koptereissa erikoisjoukkoja Euroopasta ja USA:sta

NG24_SOF_Talvikotka23Utin jääkärirykmentin johtama Northern Griffin 24 -talviolosuhdeharjoitus käynnistyi Pohjois-Suomessa. Harjoitusskenaariota ei avata tarkemmin, mutta kyseessä on kansallisen puolustuksen harjoitus vaativissa olosuhteissa. Tavoitteena on luoda ja kehittää yhteisiä suorituskykyjä eri valtioiden erikoisjoukkojen kanssa. Harjoitukseen osallistuu Utin jääkärirykmentin NH90-helikoptereita.

Northern Griffin 24 -harjoituksessa suomalaisjoukot harjoittelevat kansallisen puolustuksen tehtäviä vaativissa talviolosuhteissa yhdessä kansainvälisten liittolaisten ja kumppaneiden sekä harjoitukseen osallistuvien muiden viranomaistahojen kanssa. Niistä vahvimmin mukana on edellisvuosien tapaan Rajavartiolaitos.

NG24_kelkatNG18Utin jääkärirykmentillä on kaikkien harjoitukseen osallistuvien ulkomaalaisten joukkojen kanssa on jo vuosien kokemus yhteistyöstä. Toistuva yhdessä harjoittelu luo yhteistä suorituskykyä.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää edelleen Puolustusvoimien erikoisjoukkojen ja erikoisjoukkoilmailun yhteistoimintaa ja yhteensopivuutta muiden viranomaisyksiköiden sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa Lapin kylmissä ja lumisissa olosuhteissa.

Harjoitukseen osallistuu sen eri vaiheissa yhteensä noin 900 henkilöä. Puolustusvoimien palkatun henkilöstön, reserviläisten ja varusmiehien lisäksi mukana on viranomaisyksiköiden edustajia sekä kansainvälisiä liittolaisia ja kumppaneita Yhdysvalloista ja Euroopasta.

NG24_karttaHarjoitustoimintaa on odotettavissa kaikkina vuorokauden aikoina Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapin maakunnassa Inarijärven, Savukosken, Kuusamon, Rovaniemen, Kolarin, Muonion ja Enontekiön välisellä alueella. Sotilaat liikkuvat alueella pääosin suksilla ja lumiajoneuvoilla sekä majoittuvat maastossa pienissä partiokokoonpanoissa.

Harjoitukseen osallistuu NH90-kuljetushelikoptereita vain Utin jääkärirykmentistä eikä kansainvälisten harjoitusjoukkojen lentokalustoa osallistu harjoitustoimintaan. Helikopteritoiminnan lisäksi harjoitukseen liittyy drone-kaluston käyttöä, jota ei avata tarkemmin.

Helikopterien lentotoiminta sekä koulutuksessa käytettävät harjoitusampumatarvikkeet voivat aiheuttaa meluhaittaa harjoitusalueella.

NH90_talvilaskuNH90-helikoptereiden lisäksi Lapissa on myös Utin jääkärirykmentin MD500-helikoptereita. Ne ovat mukana kadettien lentoharjoituksessa, joka järjestetään Lapissa Northern Griffin 24 -harjoituksen jälkeen.

Puolustusvoimat on tehnyt harjoitukseen liittyen hallinnollisen päätöksen alueiden tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan. Poroisäntiä on tiedotettu harjoituksesta Paliskuntain yhdistyksen kautta.

Northern Griffin 24 -harjoitus on osa vuodelle 2024 hyväksyttyä Puolustusvoimien kansainvälistä harjoitusyhteistyötä.  Kyseessä on oma itsenäinen Utin jääkärirykmentin johtama harjoitus eikä se ole osa käynnissä olevaa Naton Steadfast Defender 24 -suurharjoituskokonaisuutta.

Lue myös aiempi uutisemme Northern Griffin 24 -harjoituksesta: