Pääsiäinen kasvatti Finnairin huhtikuun matkustajalukuja - vertailukautta varjosti Brysselin iskut

A321-Engine-and-SharkletFinnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 9,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Voimakasta kasvua korostaa heikko vertailukausi, jolloin matkustajakysyntä kärsi turvallisuushuolista Brysselin lentokentän terrori-iskun jälkeen.

Brysselin Zaventemin lentokenttäiskun aiheuttaman notkahduksen lisäksi kasvulukuihin vaikutti positiivisesti vuoden 2017  pääsiäisen ajoittuminen huhtikuuhun. Se lisäsi vapaa-ajan matkustamista vuodentakaisesta.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 21,3 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 7,8 prosenttiyksikköä ja oli 82,9 prosenttia.

 Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi huhtikuussa 2,8 prosenttia, ja liikenne kasvoi 19,5 prosenttia merkittävästi korkeamman matkustajakäyttöasteen ansiosta.

Kapasiteetin kasvu johtui pääasiassa Aasian reiteillä käyttöön otettujen A350-900 -koneiden suuremmasta matkustajakapasiteetista. Kapasiteetin kasvua hidasti se, että Chongqingin lentoja ei lennetty 11.1.–2.5.2017 lentäjien A350 XWB -koulutusten takia.

 Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuodentakaisesta 34,6 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 51,7 prosenttia. Kapasiteetin kasvu johtui siitä, että Chicagon kesäkausireitin liikennöinti aloitettiin tänä vuonna jo huhtikuussa. Miamin reittiä liikennöitiin huhtikuussa edelleen Iberian vuokrakalustolla ja -miehistöllä.

 Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 14,7 prosenttia muun muassa uusien kesäkausireittien myötä ja liikenne kasvoi 20,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 9,4 prosenttia, erityisesti Pohjois-Suomessa, ja liikenne kasvoi 9,3 prosenttia.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit olivat vuotta aiemmalla tasolla (+0,1%), mutta reittiliikenteen myydyt tonnikilometrit vähenivät 3,7 prosenttia lähinnä reitti- ja kalustomuutosten vuoksi. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

 Huhtikuussa Finnairin lennoista 86,7 prosenttia (94,3) saapui aikataulussa.

Toukokuun 2017 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 6.6.2017.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2017

 

  huhtikuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 960,2 13,3 3   563,7 6,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2   836,7 9,9 10   964,5 2,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 2   350,4 21,3 8   967,5 7,6
Matkustajakäyttöaste % 82,9 7,8   p 81,8 3,9   p
Rahti ja posti tn 12   381,6 -3,1 44 368,9 -2,9
Tarjotut tonnikilometrit 418,5 9,7 1   628,0 3,7
Myydyt tonnikilometrit 285,8 14,3 1   069,9 4,7
Kokonaiskäyttöaste % 68,3 2,7   p 65,7 0,7   p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 602,5 15,2 2   033,3 6,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1   188,2 14,7 4   178,9 3,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 947,5 20,2 3   213,6 6,5
Matkustajakäyttöaste % 79,7 3,6   p 76,9 2,1   p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 25,7 48,9 89,3 4,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 219,6 34,6 825,8 3,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 184,3 51,7 658,6 4,5
Matkustajakäyttöaste % 83,9 9,5   p 79,8 0,6   p
         

  Aasian reittiliikenne
       
Matkustajat 1000 148,1 18,9 612,6 8,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 282,5 2,8 5 293,9 0,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 121,3 19,5 4 634,3 8,6
Matkustajakäyttöaste % 87,4 12,2 p 87,5 6,6 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 183,8 0,8 828,6 5,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 146,4 9,4 665,8 10,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 97,4 9,3 461,0 8,8
Matkustajakäyttöaste % 66,5 -0,0 p 69,2 -1,1 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 628,0 -4,1 38 350,8 -3,2
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 117,4 -3,3 7 585,1 -1,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 799,0 15,5 2 704,7 -0,5
- Asian rahtiliikenne tn 7 589,8 -5,8 27 517,6 -3,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 121,9 -18,1 543,4 -11,3
Rahtilento tn** 1 753,5 4,0 6 018,1 -1,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 381,6 -3,1 44 368,9 -2,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 113,6 0,0 449,7 -3,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 75,6 -1,6 267,9 -2,8
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 105,6 0,1 417,0 -4,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 65,9 -3,7 236,4 -3,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 66,6 -1,1 p 59,6 0,6 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 42,0 -4,5 p 41,6 -1,1 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 70,2 -0,1 p 61,9 1,8 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,4 -2,5 p 56,7 0,7 p

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 – Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

 – Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 – Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 – Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

 – Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 – Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 –Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä