Poliisi turvaa itsenäisyyspäivää näkyvästi Helsingissä - keskustan ylle lentokieltoalue

20221205_184223Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja mielenosoitukset näkyvät laajasti Helsingissä tiistaina 6.12.2022. Myös ilmailua rajoitetaan itsenäisyyspäivänä Helsingissä ja keskustan ylle on luotu lentokieltoalue. 

Itsenäisyyspäivänä ilmailua rajoitetaan Helsingin keskustassa tilapäisellä rajoitusalueella EFR537 kello 8.00–22.00 UTC-aikaa. Rajoituksen yläraja on 1000 jalkaa merenpinnasta. Rajoitus koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua kuten droneja. Tilapäinen rajoitusalue on perustettu viranomaisten oman ilmailutoiminnan ja alueella olevien yleisötapahtumien turvaamiseksi.

EFR537Viranomaisilla on alueella vilkasta ilmailutoimintaa, ja rajoituksen noudattamista valvotaan tarkoin. Kiellon rikkomisesta seuraa sakkorangaistus ja lisäksi laitteet voidaan tuomita rikoksentekovälineinä valtiolle menetetyiksi. Alan toimijoilta ja harrastajilta toivotaan ymmärrystä asiassa. 

Rajoitukset eivät koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavia viranomaisia tai heidän määräämiään lentoja silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä alueella. Rajoitukset eivät myöskään koske kiireellistä lääkintälentotoimintaa helikoptereilla, eikä lentoja, jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.

Poliisi muistuttaa, että jokainen lennättäjä on velvollinen noudattamaan alueella olevia lentorajoituksia.