Puolustusvoimat ostaa satelliittikapasiteettia eurooppalaisen yhteishankkeen kautta

EDA_logoSuomi liittyi 23. elokuuta Euroopan puolustusviraston EDA:n ESCPC-satelliittihankintasoluun (European Satellite Communications Procurement Cell). Päätöksen liittymisestä teki puolustusministeri Carl Haglund. Satelliittiyhteyksiä käytetään etenkin Puolustusvoimien kansainvälisissä tehtävissä.

ESCPC-hanke on osa Euroopan puolustusviraston "pooling and sharing" - aloitetta, jolla tähdätään eurooppalaisten sotilaallisten suorituskykyjen yhteiskäyttöön ja jakamiseen.

Kaupallisilta markkinoilta hankittavaa satelliittikapasiteettia on tarkoitus käyttää puolustusvoimien kansainvälisissä tehtävissä tarvittaviin yhteystarpeisiin Suomen ja kohdealueen välillä. Kotimaassa satelliittiyhteyksiä käytetään muun muassa harjoituksissa Merivoimien aluksilla.

Sopimukseen liittyy myös mahdollisuus satelliittiasemien vuokraamiseen. Hankkeen kustannukset riippuvat yhteystarpeista ja kustannuksia syntyy vain käytön perusteella. Yhteisesti hankittavalla kapasiteetilla on mahdollisuus vähintään 10 - 20 prosentin säästöihin.

ESCP-hankkeessa on tällä hetkellä mukana seitsemän EU-maata: Suomen lisäksi Ranska, Italia, Hollanti, Puola, Romania ja Englanti.