Puolustusvoimille israelilaisia minitiedustelulennokkeja

Orbiter2_AeronauticsPuolustusministeriö on päättänyt hankkia maavoimille Orbiter II -minitiedustelulennokkeja israelilaiselta Aeronautics Ltd:ltä. Kauppa sisältää koulutuksen, dokumentaation sekä varaosia. Hankinnan kokonaissumma on noin 23,6 miljoonaa euroa.

Kauppa rahoitetaan tarkoitukseen budjetoiduilla puolustusvoimien materiaalihankintojen varoilla. Minilennokkien eli miehittämättömien tiedusteluilma-alusten (UAV) osto liittyy jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaamiseen. Hanke on käynnistynyt vuonna 2009.

Puolustusvoimat kilpailutti hankinnan kansainvälisesti. Lennokeilla parannetaan aluevalvontakykyä ja tilannekuvaa.

Israel on maailman johtavia maita UAV-kehityksessä. Myös Suomen jo hankkimien Ranger-tiedustelulennokkien kehitystyö tehtiin siellä. Nyt tilattu Orbiter II on keskimmäinen kokoluokka Aeronauticsin kolmen samaa nimeä kantavan tiedustelulennokin valikoimasta.

Voimanlähteenä on harjaton sähkömoottori, joten lennokki on hiljainen ja vaikeasti havaittavissa. Orbiter II:n kärkiväli on noin kolme metriä.

UAV lentää 30-70 solmun nopeudella ja akuista saadaan irti toiminta-aikaa 3-4 tuntia. Lennolla se on gyrostabilisoitu. Hyötykuormaa, kuten kameroita, lennokki pystyy ottamaan 1,5 kg.

Orbiter kykenee toimimaan yöllä ja päivällä sekä myös huonoissa sääolosuhteissa. Sitä ohjataan kenttäkelpoisen kannettavan tietokoneen kaltaisella päätteellä. Tyypillinen käyttöetäisyys on 10 - 15 km.

Purettuna lentoonlähtöpainoltaan 10-kiloista lennokkia on helppo kuljettaa miesvoimin kantamallakin. Sen pystyy kokoamaan käyttökuntoon noin 10 minuutissa.

Minilennokkia käytetään maavoimien joukkotuotannon mukaisessa koulutuksessa. Niitä voidaan käyttää myös muiden viranomaisten tukemiseen.

Lennokkia operoi koulutettu varusmiesryhmä. Puolustusvoimien kunnossapidon strategiselle kumppanille Millog Oy:lle ulkoistetaan järjestelmän huolto- ja ylläpitokyky.

Orbiter_2_AeronauticsJärjestelmä sisältää lennokkeja sekä maajärjestelmän, maassa olevia päätelaitteita ja kuvavastaanottimia. Orbiterin lentoonlähtö tapahtuu katapultilla (kuvassa) ja laskeutuminen laskuvarjolla.

Hankinnalla parannetaan joukkojemme kykyä valvoa lähialuettaan. Minilennokkien käyttö integroidaan maavoimien uuteen taistelutapaan. Lennokin tuottama informaatio tukee oleellisesti tilannekuvaa.

Koulutusta antaa ensimmäisessä vaiheessa Tykistöprikaati Niinisalossa sekä Porin, Kainuun ja Karjalan valmiusprikaatit. Myöhemmin lennokkeja voidaan käyttää myös muissa maavoimien joukko-osastoissa.

Järjestelmien koulutus alkaa vuoden 2014 aikana. Käyttö koulutetaan sekä varusmiehille että henkilökunnalle. Alkuvaiheessa toimitaan puolustusvoimien harjoitusalueilla.

Hankinta eteni avoimien tieto- sekä tarjouspyyntövaiheiden jälkeen siten, että vuonna 2011 testattiin neljää järjestelmää. Päätöksen valintakriteereinä olivat hintaan perustuvat vertailupisteet, teknisten järjestelmävaatimusten täyttyminen ja kenttätestauksesta saadut pisteet sekä elinjaksokustannuslaskelmat.

Valittu järjestelmä oli edullisin ja täytti parhaiten suorituskykyvaatimukset.