Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuutta terävöitetään - jokainen maahantulija koronatestiin

Koronaliivi_1Aluehallintovirastot valmistelevat päätöksiä tartuntatautilain pykälän 15 mukaisista määräyksistä. Päätöksillä kunnat velvoitetaan järjestämään terveystarkastukset rajanylityspaikoilla. Jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan terveystarkastukseen koronatartunnan mahdollisuuden selvittämiseksi. Covid-19 testiin joutuu ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueillaan, myös rajanylityspisteillä. Aluehallintovirasto voi tartuntatautilain perusteella määrätä kunnan järjestämään terveystarkastuksen esimerkiksi tietyssä kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskelleille ihmisille. Käytännössä näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, jos kunta ei järjestä testausta, joka on tarpeen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kunnat ovatkin kehittäneet toimintaansa rajanylityspaikoilla, mm. lisänneet neuvonta- ja testauspisteitä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.2.2021 lähettämän ohjeen ja sosiaali- ja terveysministeriön 3.2.2021 lähettämän kirjeen mukaisesti.

Aluehallintovirastot toteavat, että epidemiatilanteen yhä heikentyessä toimintaa rajanylityspaikoilla tulee tehostaa, jotta varmistetaan, että ennen kaikkea riskimaista tulevat maahantulijat ohjataan tehokkaasti terveystarkastukseen rajanylityspaikalla tai sen läheisyydessä.


Jokainen maahantulija tulee ohjata koronatestiin

korona_HEL_2Aluehallintovirastot voivat päättää tartuntatautilain pykälän 15 perusteella, että kuntien tulee järjestää jokaiselle rajanylityspaikalle kohdennettuja terveystarkastuksia riskimaista tuleville. Aluehallintovirastot tekevät ensi tilassa nämä määräykset, joiden tavoitteena on entisestään tehostaa testaamista rajanylityspaikoilla.

 Tavoitteena on, että kaikilla rajanylityspaikoilla jokaiseen maahantulijaan ollaan yhteydessä. Jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.

Jos henkilö kieltäytyy koronatestiin osallistumisesta, aluehallintovirasto voi viime kädessä yksilöllisellä päätöksellä määrätä hänet osallistumaan terveystarkastukseen. Kuntia kehotetaan aloitteellisesti pyytämään aluehallintovirastoilta tarvittavia yksilöllisiä määräyksiä.


Rajanylityspaikoilla tarvitaan selkeää viestintää

IMG-20200909-WA0011Aluehallintovirastot muistuttavat kuntia siitä, että kuntien tulee rajanylityspaikoilla ja alueellaan selkeästi viestiä matkustajille terveysturvallisuuden käytännöistä.

Toimintamalli perustuu sosiaali- ja terveysministeriön 3.2.2021 kunnille lähettämässä kirjeessä olevaan suunnitelmaan, ja kuntien tulee nyt varmistaa suunnitelman toimeenpano rajanylityspaikoilla.

 Hallitus on sitoutunut korvaamaan rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuteen liittyvät välittömät kustannukset kunnille niin kauan kuin tautitilanne sitä edellyttää.

Lue myös: