Rajavartiolaitoksen valvontalennoilla havaittiin entistä vähemmän öljypäästöjä

Raja_Dornier_closeup_3Rajavartiolaitoksen valvontalennoilla havaittiin Itämerellä vain 9 laitonta öljypäästöä vuoden 2013 aikana. Itämeren suojelukomissio HELCOM on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2021 mennessä Itämerellä ei tapahtuisi lainkaan laittomia öljypäästöjä.

 

SYKE_oil_2013_1Tilannetta seurataan Itämeren maiden lentovalvontatilastojen avulla. Suomen 2013 tilastojen valossa näyttäisi siltä, että tavoite voitaisiin saavuttaa. Eniten päästöjä, 107 kappaletta, raportoitiin vuonna 2001. Myös päästöjen koko on pienentynyt huomattavasti oli keskimäärin noin 5 litraa, kun 2001 se oli 180 litraa.

 

SYKE_oil_2013_2Lentovalvonnan lisäksi Rajavartiolaitos ja pelastuslaitokset raportoivat öljypäästöistä satamissa tai rannan läheisyydessä. Myös kaikkien yhteenlaskettujen öljypäästöhavaintojen määrä on laskusuunnassa.


Kansainvälinen yhteistyö ja valvontaoperaatiot

Raja_Dornier_in_1Vuonna 2013 Suomen valvontalentotunteja kertyi Itämerellä yhteensä noin 625. Suurin osa ajasta lennettiin Suomen alueella, mutta noin neljännes lentotunneista valvottiin muiden maiden vastuualueita. Vastaavasti naapurimaiden koneet lensivät Suomen alueella noin 230 tunnin ajan.

Suomalaisten havaitsemista öljypäästöistä kaksi oli Viron alueella ja yksi Ruotsin alueella. Virolaiset havaitsivat Suomen puolella kolme öljypäästöä valvontalennoillaan.

Päästövalvonnassa kansainvälinen rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää erityisesti kapealla Suomenlahdella, jossa laivat kulkevat Viron ja Suomen talousvyöhykkeiden rajalla.


Nykyaikaiset valvontalaitteet ja satelliittikuvat

Raja_Dornier_closeup_1Sekä Suomen, Ruotsin että Viron valvontalentokoneissa on viime vuosina uusitut ympäristövalvontalaitteet, joilla meriliikennettä voidaan seurata myös huonolla säällä ja pimeässä.

Sivukulmatutkalla voidaan havaita öljypäästöjä jopa kymmenien kilometrien päästä valvontakoneen lentoreitistä. Koneissa on myös alusten tunnistamiseen soveltuvat laitteistot.

Öljypäästöjä valvotaan myös Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) satelliittikuvapalvelun kautta. Vuonna 2013 Suomen alueelta saatiin 215 satelliittikuvaa.

Lue myös: