Merialueilla havaittiin aiempaa enemmän öljypäästöjä

doriner_rajavartiolaitosVuonna 2014 Suomen viranomaisten tietoon tuli noin kolmannes edellisvuotta enemmän havaintoja mahdollisista öljypäästöistä merialueilla. Öljyksi varmistettiin lopulta 68 päästöä. Merialueilla öljypäästöjä tarkkaillaan Rajavartiolaitoksen valvontalennoilla ja satelliittikuvien avulla.

Säännölliseen merialueiden lentovalvontaan velvoittaa Itämeren suojelukomissio HELCOM. Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneen laitteistoilla öljyn voi havaita pilvipeitteen läpi ja jopa kymmenien kilometrien päässä koneen lentoreitistä.

Raja_Dornier_in_1Valvontalentokoneissa on viime vuosina uusitut ympäristövalvontalaitteet, joilla meriliikennettä voidaan seurata myös huonolla säällä ja pimeässä.

Sivukulmatutkalla voidaan havaita öljypäästöjä jopa kymmenien kilometrien päästä valvontakoneen lentoreitistä. Koneissa on myös alusten tunnistamiseen soveltuvat AIS-laitteistot.

Oil_leaks_2014_SYKEValvontalentojen lisäksi Suomen merialueita valvottiin Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAn CleanSeaNet –satelliittikuvapalvelun välityksellä. Kuvia otettiin yli 200 ja havaitut mahdolliset öljypäästöt tarkastettiin aina paikan päällä.

Valtaosa havaituista päästöistä oli erittäin pieniä ja tapahtui sataman tai rannikon tuntumassa. Kahdessa tapauksessa mereen päätyi arviolta yli 1 kuutiometri öljyä.

Vuonna 2014 Suomen valvontalentokoneet valvoivat Itämerta yhteensä 505 tunnin ajan. Vilkkaimpia laivareittejä valvotaan yhteistyössä etenkin Ruotsin ja Viron kanssa. Suomi osallistuu aktiivisesti myös kansainvälisiin valvontaoperaatioihin, joissa ennalta määriteltyä merialuetta tarkkaillaan tehostetusti usean maan valvontalentokoneen voimin.

Raja_Dornier_closeup_2Itämeri on luokiteltu erityisen herkäksi merialueeksi ja siksi öljyn päästäminen mereen on kielletty. Viime vuosina päästöt avomerellä ovat vähentyneet.

Merenkulkijoiden toivotaan jatkossa kiinnittävän huomiota toimintaansa myös satamien tuntumassa. Vuonna 2014 öljypäästöihin liittyvä tutkinta aloitettiin 10 tapauksessa.