Ratatyöt vaikuttavat Kehäradan junaliikenteeseen - vuoroväli lentoasemalle harvenee 2.5. alkaen

Keharata_tyomaamuutoksetHSL kertoo 2. toukokuuta käynnistyvien ratatöiden vaikuttavan junaliikenneyhteyksiin mm. Kehäradalla. Vuoroväliä Lentoasema-Tikkurila-Helsinki junien osalta harvennetaan töistä johtuen aina lokakuuhun 2023 saakka.

Ratatyöt aiheuttavat vapun jälkeen tiistaina 2. toukokuuta alkaen merkittäviä muutoksia K-, I- ja P-junille sekä D- ja R-junille eli pääradan ja Kehäradan liikenteeseen. HSL-lähijunien osalta poikkeusjärjestelyt kestävät sunnuntaihin 22. lokakuuta 2023 saakka.

Osuuksilla Kerava-Tikkurila-Helsinki ja Lentoasema-Tikkurila-Helsinki junien vuoroväli on harvennettu töistä johtuen. Lisäksi asemille kulkevien bussien aikatauluissa tapahtuu muutoksia.

HEL_keharata_1Helsinki-Vantaan lentoasemalle kulkevat I- ja P-junat liikennöivät harvennetulla 20 minuutin vuorovälillä. Lisäksi matka-aika pitenee 2–6 minuutilla.

Arkisin noin kello 5.00–22.00 ja lauantaisin noin kello 9.00–22.00 liikennöidään Kehäradan läntisellä osuudella eli Helsinki–Huopalahti–Myyrmäki–Lentoasema välillä I- ja P-lisäjunia 20 minuutin vuorovälillä. Ainoastaan lentoasemalle ja lentoasemalta saakka kulkevat junat eivät pysähdy Vehkalassa. Vehkalasta kulkee siis junia 20 minuutin välein.

I- ja P-junien vuoroväli pysyy arkisin normaalina osuudella Lentoasema-Myyrmäki-Helsinki, mutta osuudella Lentoasema-Tikkurila-Helsinki on puolet normaalista.

Johtuen lähijunien aikataulumuutoksista myös Myyrmäki-Lentoasema-Tikkurila ja Tikkurila-Keravan väleillä sijaitseville juna-asemille kulkevien bussien aikatauluissa tapahtuu muutoksia tiistaina 2. toukokuuta. Muutoksilla varmistetaan toimivat vaihtoyhteydet myös ratatöiden aikana.

Väyläviraston ratatöillä Tikkurilassa mahdollistetaan tulevaisuudessa neljä raidetta kaukoliikenteen sekä Riihimäen ja Lahden suunnan lähijunien käyttöön nykyisten kolmen laituriraiteen sijasta. . Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosuuden toimintavarmuutta kasvattamalla sen välityskykyä ja parantamalla sen häiriönsietokykyä.

”Vaikka töillä on huomattavia vaikutuksia liikenteeseen, niiden tekeminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta rataosan toimintavarmuutta voidaan parantaa ja junavuoroja tulevaisuudessa lisätä”, kertoo projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.

Työt painottuvat touko–lokakuuhun ja niiden aikana Tikkurilan asemalla on suljettuna kaksi raidetta kerrallaan työn eri vaiheissa. Lisäksi junat kulkevat alueella alennetulla nopeudella. Tästä johtuen Tikkurilan kautta kulkevien junien määrää on pakko rajoittaa edellä mainitusti.