Saab toimitti ainoana eurooppalaisvalmistajana virallisen tarjouksensa Kanadan FFCP-hankkeeseen

Saab_GR3910_1(päivittynyt klo 12.25) Saab on Ruotsin valtion tukemana toimittanut Kanadalle RFP-tarjouksen (Request for Proposal) Gripen E -monitoimihävittäjistä Future Fighter Capability Project (FFCP) -hankintaohjelmaan. Saab on ainoa eurooppalainen hävittäjävalmistaja, joka on enää mukana Boeingin ja Lockheed Martinin kanssa Kanadan hävittäjähankkeessa.

Ruotsalaisen Saabin esittämä tarjous Kanadan Future Fighter Capability Project (FFCP) -hankintaohjelmaan on virallinen vastaus Kanadan julkishallinnon hankinnoista vastaavan Public Services and Procurement Canada (PSPC) -viraston 23.7.2019 julkaisemaan tarjouspyyntöön.

RP09-2017-0025-002Kanadan ilmavoimien (RCAF) hävittäjähankkeessa on määrä korvata maan nykyiset 88 McDonnell Douglas CF-18 Hornet -hävittäjät. Kanada on F-35 -hankkeen alkuperäinen partnerimaa, mutta häivehävittäjän kustannusnousun seurauksena se on kartoittanut muita vaihtoehtoja. Kanada on hankkinut hankkeen viivästyessä lisäksi käytettyjä F/A-18 -hävittäjiä Australiasta. Kanadan FFCP-hankkeen budjetti on 15-19 miljardia dollaria.

Saabin ohella FFCP:ssä ovat mukana Boeing F/A-18 Block III Super Hornetillaan sekä Lockheed Martin F-35 -häivehävittäjällä. Kaikki kolme toimijaa ovat antaneet tarjouksensa Kanadalle. Samaiset toimijat ovat mukana myös Suomen HX-hävittäjähankkeessa.

Boeing_SHCanadaBoeing kertoi jättäneensä oman tarjouksensa 28. heinäkuuta. Amerikkalaisyhtiön lyhyen lausunnon mukaan hävittäjäratkaisu on kustannustehokas ja tarjoaa laajasti teollista yhteistyötä.

"Super Hornet on kustannustehokkain ja kyvykkäin ratkaisu FFCP-hankkeelle. Super Hornetin valinta auttaa Kanadan ilmavoimia täyttämään tehtävävaatimukset ja hyödyntäen olemassaolevaa infraa", sanoo Boeingin Kanadan myyntijohtaja Jim Barnes.

"Kaksimoottorinen hävittäjämme voi operoida rankoissa olosuhteissa ja tarjota tukea kaikissa tehtävätyypeissä. Ne yhdessä Boeingin teollisenyhteistyön suunnitelman kanssa tuovat hyvin palkattuja töitä", jatkaa Barnes.

Locheed Martin toimitti oman RFP-tarjouksensa Kanadalle 30. heinäkuuta. Häivehävittäjävalmistaja toteaa Kanadan olevan JSF-ohjelman arvostettu kumppani ja maan teollisuudella on keskeinen osa F-35-hävittäjän tuotantoketjussa.

F35_vaakalennossaF-35-ohjelma jatkaa tuotantomahdollisuuksien sekä työn tarjoamista Kanadalle ja tukee arviolta jopa 150 000 työpaikkaa ohjelman koko elinkaaren ajan. F-35 -ohjelma yhdistää Kanadan teollisuuden maailmanlaajuiseen tuotantoketjuun, jossa valmistettavien koneiden määrä kasvaa yli 3200 hävittäjään ja jatkuu pitkälle 2060-luvulle.

"Viidennen sukupolven hävittäjänä F-35 kehittäisi Kanadan ilmavoimien kykyä ilmatilan turvaamisessa. Yhdistetty häive- ja sensoriteknologia mahdollistaa myös ilmavoimien yhteistyön modernisoinnin NORAD-operaatioissa, varmistaisi arktisen alueen suvereniteetin ja vastaisi kehittyneisiin uhkiin", sanoo Lockheed Martinin F-35 -ohjelman apulaisjohtaja Greg Ulmer.

Saabin tarjoukseen sisältyy 88 Gripen E -konetta, laaja tuki- ja koulutuspaketti sekä teollisuus- ja teknologiayhteistyöohjelma. Saab on sitoutunut toteuttamaan teollisen ohjelman, jonka tavoitteena on luoda pitkäaikaisia huipputekniikan työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia Kanadan kaikille alueille.

Saab_JonasHjelm”Saabin Gripen-hävittäjä on suunniteltu toimimaan rankoissa olosuhteissa ja torjumaan maailman kehittyneimpiä uhkia. Järjestelmä täyttää kaikki Kanadan puolustuksen asettamat erityisvaatimukset ja tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn ja edistykselliset tekniset ominaisuudet. Gripen E:n ainutlaatuinen ominaisuus on sen helposti päivitettävä avioniikkajärjestelmä, jonka ansiosta kone voi säilyttää etumatkansa kaikkiin vastustajiin nähden”, kertoo Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen johtaja Jonas Hjelm.

Kanadan tarjousevaluoinnin on määrä valmistua kevääseen 2021 mennessä. Sen jälkeen se voi aloittaa neuvottelut kahden tai useamman toimijan kanssa jatkotarjouksista. Päätös olisi määrä tehdä vuonna 2022 ja ensitoimituksen on määrä tapahtua jo vuonna 2025. Kanadan FFCP-hankkeen mittareina ovat 60% suorityskyky, 20% kustannukset ja 20% taloudelliset hyödyt.

Saab jäi ainoaksi eurooppalaisvalmistajaksi hankkeessa

”Saab ja Gripen antavat Kanadan ilmavoimille täyden hallinnan omaan hävittäjäjärjestelmäänsä. Takuut tärkeimmän tekniikan jakamisesta, kotimaisesta tuotannosta, tuesta ja päivityksistä koko elinkaaren ajaksi varmistavat Kanadan suvereniteetin säilymisen vuosikymmenien ajan”, jatkaa Hjelm.

Saab on jäi syksyllä 2019 ainoaksi eurooppalaisvalmistajaksi, joka on mukana Kanadan FFCP-hankkeessa, kun vetäytymisestään ilmoitti Eurofighter Typhoonia edustavat Airbus ja Iso-Britannia. Aiemmin Ranskalainen Rafale-hävittäjää edustava Dassault Aviation oli myös vetäytynyt hankkeesta.

Eurooppalaisvalmistajien osallistumisen mielekkyyttä hankkeessa rajoitti erityisesti Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskeskuksen NORADin (North American Aerospace Defense Command) turvallisuusvaatimuksiin, jotka olisivat nostaneet kustannuksia huimasti sellaisella valmistajalla, joka toimii Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella.

Saab_GR3910_3Saab puolestaan julkisti keväällä 2020 "Gripen for Canada" -ryhmän. Tähän ns. Made in Canada -yhteenliittymään kuuluvat  IMP Aerospace & Defence, CAE, Peraton Canada ja GE Aviation. Yhteistyöllä tarjotaan työpaikkoja ja teknologiasiirtoja. Niiden kerrotaan tarjoavan Kanadan teollisuudelle taloudellista lisäarvoa ja osaamisen kehittämistä koko maan laajuisesti.

"Saab on sitoutunut ylläpitämään Kanadan kanssa pitkäaikaisia yhteistyösuhteita, jotka tuottavat kanadalaisille huomattavan määrän korkean koulutustason pysyviä työpaikkoja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä toimitusketjuissa”, totesi Hjelm Gripen for Canada -yhteenlittymästä keväällä 2020.

IMP Aerospace & Defence vastaisi Kanadan Gripen-kaluston kotimaisesta tuotannosta ja huoltotoiminnasta kaluston koko elinkaaren ajan. CAE tarjoaisi koulutukseen ja tehtävädatajärjestelmään liittyvät ratkaisut, ja Peraton Canada vastaisi avioniikka- ja koelaitteiston komponenttien ylläpidosta, korjaamisesta ja huollosta sekä materiaalihallinnosta. GE Aviation toimittaisi kanadalaisten hävittäjien moottorit ja vastaa niiden ylläpidosta.

Uutta Saab 39 E Gripen -hävittäjää ovat tilanneet Ruotsi ja Brasilia. Ensimmäiset hävittäjäkoneet on jo toimitettu maiden kehitysohjelmiin. Uusimmasta Gripen -hävittäjästä kehitetään myös kaksipaikkainen Gripen F. Niitä on tilannut toistaiseksi vain Brasilia.

Saabin Gripen E/F -hävittäjäohjelman alihankintaketjussa ovat mukana Diehl Defence GmbH & Co. KG, MBDA UK Ltd., sekä RAFAEL Advanced Defence Systems Ltd. MH

Päivitys kello 12.25: Lisätty Boeingin lausunto sekä Lockheed Martinin lausunto.

 Lue myös: