SLSY antoi lakkovaroituksen ja otti käyttöön ylityökiellon

SLSYMatkustamohenkilökuntaa koskeva työehtosopimus umpeutui 31. lokakuuta. Sopimuksen uudistamisesta käytiin neuvotteluja Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen ja PALTA:n välillä Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta. Neuvotteluissa ei päästy sopimukseen määräaikaan 25. lokakuuta mennessä. SLSY onkin antanut lakkovaroituksen ja välittömän ylityökiellon.

Työllisyys- ja kasvusopimusneuvottelut kariutuivat, kun valtakunnansovittelijakaan ei pystynyt antamaan ratkaisuehdotusta SLSY:n, SLL:n ja IAU:n ja Finnairin väliseen tilanteeseen. Myöskään Blue1 ei suostunut uusimaan matkustamohenkilöstöään koskevaa työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjaa ilman heikennyksiä työehtoihin.

SLSY syyttää tiedotteessaan lentoyhtiöiden johtajia välinpitämättömyydestä siitä, että heidän toimintansa uhkasi kaataa laajan tupon, johon niin maan hallitus kuin työmarkkinaosapuoletkin olivat vahvasti sitoutuneet. Blue1 edellytti työn tehostamista työehtoja heikentämällä ja Finnair vaati takuita siitä, että yhtiön asettamaan 60 miljoonan säästötavoitteeseen päästään.

SLSY oli valmis aloittamaan säästöneuvottelut Finnairin osalta välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mutta ei voinut sitoutua yhtiön vaatimiin kohtuuttomiin säästöihin.

SLSY:n mukaan Finnair haluaa päästä tavoitteeseensa sanelemalla yksipuolisesti työntekijöille heidän työehtonsa. Aidoista neuvotteluista ei voi olla silloin kyse, kun neuvotteluiden lopputulos on oltava selvillä jo ennen neuvotteluiden aloittamista

Käytännössä vaatimus olisi tarkoittanut SLSY:n kohdalla sitä, että sopimuksen tuomaa 20 euron kuukausittaista palkankorotusta vastaan olisimme sitoutuneet 1000 euron kuukausittaiseen säästöön jokaisen suomalaisen matkustamotyöntekijän kohdalla.

Päästäkseen aitoihin neuvotteluihin työnantajien kanssa Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry on antanut lakkovaroituksen. Toteutuessaan työnseisaus pysäyttäisi koko Blue1:n liikenteen sekä Finnairin kotimaan ja Euroopan reittiliikenteen vuorokaudeksi perjantaina 15.11.2013 klo 15.00 alkaen.

Mikäli sopimukseen ei päästä, työnseisaus jatkuisi 18.11.2013 klo 01.00 – 15.00, 19.11.2013 klo 15.00 – 20.11.2013 klo 15.00 sekä 21.11.2013 klo 15.00 – 22.11.2013 klo 15.00. Ylityökielto astuu voimaan välittömästi. Ylityökiellon aikana SLSY:n jäsenistö pitäytyy työvuorolistan mukaisissa työvuoroissa.