SLSY julisti lakkovaroituksen koskien Norran matkustamohenkilökuntaa

Norra ATR 72 Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry. on antanut Nordic Regional Airlinesia (Norra) koskevan lakkovaroituksen. SLSY:n Norralla työskenteleviä jäseniä koskeva lakko alkaa 16. kesäkuuta 2016 kello 00:00 ja kestää vuorokauden. Kiistassa on kyse matkustamohenkilökunnan työehdoista.

Lakko päättyy 16. kesäkuuta 2016 kello 23:59. Ilmoitetun lakon aikana SLSY:n jäsenet eivät työskentele Norran Helsingistä lähtevillä lennoilla. SLSY on antanut ilmoituksen myös muita lentoyhtiöitä koskevasta ylityökiellosta, joka toteutetaan siten, että SLSY:n muissa lentoyhtiöissä työskentelevät jäsenet pitäytyvät 16. kesäkuuta kello 00.00 – 23.59 työvuorolistoille merkityissä töissään, eivätkä osallistu lakonalaiseen työhön.    

SLSY on neuvotellut matkustamohenkilökunnalle valtakunnallisen työehtosopimuksen vuonna 2005. Sopimus on yleissitova, ja se koostuu alan yleisien työehtojen lisäksi Finnairia ja Blue1:a (nyk. CityJet) koskevista liityntäpöytäkirjoista, joissa on määritelty alan yleiseen työehtosopimukseen sovitut talokohtaiset poikkeamat.

Finnairia koskevassa pöytäkirjassa on lisäksi sovittu, että sen suomalaisiin tytäryhtiöihin sovelletaan Finnairin työehtoja.

Finnair_lineupFinnair on tähän saakka kiertänyt määräystä pitäytymällä vähemmistöosakkaan roolissa niin Norrassa kuin sen edeltäjän Flybe:ssäkin, vaikka se on käyttänyt yhtiöissä tosiasiallista valtaa mm. omistamalla merkittävän osan operoinnin kannalta välttämättömistä lentokoneista sekä käyttämällä määräysvaltaa yhtiöiden hallituksissa.

Finnairin edustajat ovat myös osallistuneet aktiivisesti Norran matkustamohenkilökuntaa koskeviin työehtosopimusneuvotteluihin.

Norra lentää Finnairin lentoja kotimaassa ja Euroopassa Embraer-suihkukoneilla ja ATR- potkuriturbiinikoneilla. Suihkukoneet ovat Finnairin väreissä ja potkurikonekalusto saa parhaillaan ylleen uudistuneen Norran oman ilmeen.


Neuvottelut päättyivät tuloksetta

SLSY on käynyt 26. toukokuuta 2016 alkaen Paltan ry:n kanssa neuvotteluja Norran matkustamohenkilökuntaa koskevasta liityntäpöytäkirjasta, jolla yritys siirtyisi noudattamaan alan yleistä työehtosopimusta nykyisen ammattiliitto Pro:n neuvotteleman yrityskohtaisen työehtosopimuksen päättyessä 31. elokuuta 2016. Neuvottelut kuitenkin päättyivät työnantajan toteamuksesta 31. toukokuuta 2016.

Enemmistö Norran matkustamohenkilökunnasta on Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry:n jäseniä. Nykyisen ammattiliitto Pro:n neuvotteleman yrityskohtaisen työehtosopimuksen jatkamiselle ei ole olemassa perusteita.

Norran matkustamohenkilökuntaa koskeva työehtosopimus pohjautuu vuonna 2011 lopettaneen Finncomm Airlinesin ja sen edeltäjän Golden Air:in vanhoihin työehtoihin, ja mm. sen työ- ja lepoaikamääräykset ovat huomattavasti alan yleissitovaa työehtosopimusta heikommat. Sopimus ei ole muutenkaan millään tavoin linjassa alan yleissitovan työehtosopimuksen kanssa.


Paljon työtä, vähän vapaata

Norran matkustamohenkilökunta tekee paljon töitä ja vapaata on vähän.

"Kahden viiden päivän työvuoroputken välillä saattaa olla vain yksi päivä kotona, kahden kolmipäiväisen työrupeaman välillä puolestaan 12 tuntia, työpäivät voivat olla pitkiä ja koostuvat useista lennoista.  Ulkoasemalla lepo voidaan toteuttaa parakissa lentokentän yhteydessä", kertoo SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne tiedotteessaan.

"  Ei ole ihme, että moni norralaisista kokee jaksamisensa olevan äärirajoilla. Uupumus näkyy matkustamohenkilökunnan osalta korkeina sairauspoissaoloprosentteina sekä pitkien, väsymyksestä johtuvien sairauslomien lisääntymisenä. Tilanne on hälyttävä, sillä kyse on pääsääntöisesti nuorista, perusterveistä ihmisistä", jatkaa Kuurne.

SLSY on ilmoittanut 6. maaliskuuta 2016 kilpailukykysopimusta koskeneessa lehdistötiedotteessaan, että yhdistyksen tärkeimpiä kysymyksiä on löytää ratkaisu Norran matkustamohenkilökuntaa koskevien työehtojen osalta.  Tilanne ei ole osalta muuttunut.

Lue myös: