Matkustamohenkilökunnan lakolla olisi merkittävä vaikutus Norran Finnairille operoimille lennoille

Norra_runkoFinnairin mukaan Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n 1. kesäkuuta julistama lakkovaroitus vaikeuttaisi lakon toteutuessa merkittävästi Norran Finnairille operoimaa lentoliikennettä. Vuorokauden pituisen lakon on määrä alkaa 16. kesäkuuta. Osapuolet ovat kuitenkin neuvottelupöydän ääressä.

Finnair kerttoo neuvotteluide olevan käynnissä osapuolten välillä. Kiistassa on kyse Norran matkustamohenkilökunnan työehdoista. Finnair ei vielä tässä vaiheessa pysty arvioimaan mahdollisen työtaistelun lopullisia vaikutuksia. 

Finnair pahoittelee tilanteen aiheuttamaa epävarmuutta ja mahdollistaa asiakkailleen lentojen vaihdon yhden kerran ilman kuluja, mikäli matkustuspäivä on 16. kesäkuuta 2016. Uusi matkustuspäivä tulee olla aikavälillä 9.6. - 15.6. tai 17.6. – 30.6.

Finnair omistaa lentoyhtiö Norrasta 40 prosenttia. Muut omistajat ovat StaffPoint Holding Oy ja Kilco Oy.


Aikaisemmat neuvottelut päättyivät tuloksetta

SLSY on käynyt 26. toukokuuta 2016 alkaen Paltan ry:n kanssa neuvotteluja Norran matkustamohenkilökuntaa koskevasta liityntäpöytäkirjasta, jolla yritys siirtyisi noudattamaan alan yleistä työehtosopimusta nykyisen ammattiliitto Pro:n neuvotteleman yrityskohtaisen työehtosopimuksen päättyessä 31. elokuuta 2016. Neuvottelut kuitenkin päättyivät työnantajan toteamuksesta 31. toukokuuta 2016.

Enemmistö Norran matkustamohenkilökunnasta on Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry:n jäseniä. Nykyisen ammattiliitto Pro:n neuvotteleman yrityskohtaisen työehtosopimuksen jatkamiselle ei ole olemassa perusteita.

Norran matkustamohenkilökuntaa koskeva työehtosopimus pohjautuu vuonna 2011 lopettaneen Finncomm Airlinesin ja sen edeltäjän Golden Air:in vanhoihin työehtoihin, ja mm. sen työ- ja lepoaikamääräykset ovat huomattavasti alan yleissitovaa työehtosopimusta heikommat. Sopimus ei ole muutenkaan millään tavoin linjassa alan yleissitovan työehtosopimuksen kanssa.

Lue myös aikaisempi uutisemme SLSY:n lakkovaroituksesta: