Sodankylän lentoasemaa kehitetään pitkäjänteisesti moniviranomaistoiminnan ja yleisilmailun tarpeisiin

057Sodankylän lentoasemalla on jo parin vuoden ajan tehty erilaisia kehityshankkeita, joilla on saatu varmistettua ilmailun tulevaisuus. Seuraavissa vaiheissa lentoaseman läheisyyteen rakennetaan vesillentopaikkaa ja luvassa on myös mahdollisesti uusi lentokonehalli. Yksi erityisen merkittävä tavoite on oman mittarilähestymismenelmän saaminen lentokentälle.

"Sodankylässä on jo pari vuotta tehty kehitystyötä, joka myötä on varmistettu ilmailun tulevaisuus", kertoo DATES-hanketta vetävä projektipäällikkö Heikki Heinonen Sodankylän kunnasta Lentoposti.fi:lle.

Kunnan tavoitteena on elinkeinoelämän monipuolistaminen ja työpaikkojen luominen. Keskellä Lappia sijaitseva lentokenttä tarjoaa mahdollisuuksia poikkeuksellisen monipuolisen tutkimus- ja testausympäristön tarpeisiin.

”Tavoitteena on Sodankylän elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja työpaikkojen luominen alueelle, jatkaa Heinonen.

sodankyla_coneSodankylän elinkeinojen kehittämisen yksi keskeinen toimenpide on Arktisen ilmailu- ja tutkimuskeskusympäristön kehittäminen. Tämä tuo mukanaan merkittävää arktisten olosuhteiden testaus- ja tutkimusyhteistyötä sekä olosuhdekoulutusta ja ilmailutoimintaa.

Arktisen testausympäristön kehittämishankkeen (DATES) yhtenä painopistealana on ilmailun- ja ilmailuteollisuuden (helikopterit, ilma-alukset, miehittämättömät ilma-alukset ja -järjestelmät) testaustoimintaympäristön kehittäminen. Asiakaskohderyhmänä ovat eurooppalaiset puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuustoimijat sekä teollisuuden yritykset.

Toiminta lentoaseman ilmailun tulevaisuuden varmistamiseksi lähti liikkeelle osayleiskaavan annetuilla lausunnoilla. Niiden avulla saatiin varmistettua toiminnan moninaisuus. Vuonna 2014 lentokentän alueelle alkoi arktisen palvelun kehittämishanke, joka jatkui vuonna 2015 monivaiheisella EU-rahoitteisella Sodankylän arktisen testausympäristön DATES -kehittämishankkeella.

EFSO RWY 34Sodankylän lentopaikan toiminnan kehittäminen toteutetaan ensivaiheessa valvomattomana lentopaikkana. Ainakaan toistaiseksi lentopaikalle ei tavoitella matkustajaliikennettä. Sen sijaan keskeisellä sijainnilla pyritään panostamaan moniviranomaistoiminnan tarpeisiin. Lentokenttä sijaitsee keskellä Lappia tarjoten monenlaisia mahdollisuuksia niin Suomeen, Norjaan, Venäjälle ja arktiselle alueelle.

Vain noin kolmen kilomerin päässä Sodankylän keskustasta sijaitsevaa lentoasemaa ylläpitää Sodankylän kunta. Operaatioita lentopaikalla oli vuonna 2014 oli noin 1800.

Lentopaikkaa pitää kotikenttänään mm. pelastushelikopteri Aslak ja HeliFlight Oy sekä Sodankylän ilmailukerho. Niiden lisäksi operaatioissa ovat mukana malminetsintälennot, kuvauslennot, lentokoulutus, harjoitustoiminta, harrasteilmailukeskuksen toiminta.

 Vuoden 2017 ilmatilauudistuksessa Sodankylään tavoitellaan omaa RMZ (Radio Mandatory Zone) eli radiovyöhyke -ilmatilaa. Tavoitteena on myös saada 1500 metriä ja 30 metriä leveälle kiitotielle 16/34 RNAV-mittarilähestymismenetelmä. Kiitotielle on jo olemassa suurtehoiset lähestymislinjavalot sekä liukukulmaa osoittavat PAPI-valot.

"Mittarilähestymisen esteenä valvomattomaan ilmatilaan on toistaiseksi joitain kansallisia ilmailumääräyksiä. Keskusteluissa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa on selvinnyt, että näistä määräyksistä tullaan luopumaan", kertoo Heinonen Lentoposti.fi:lle

EFSO PLATTALentoasemaa pyritään kehittämään myös yleisilmailun tarpeisiin Lapin urheiluilmailukeskukseksi. Sen avulla pyritään yhdistämään lentokerhojen voimavaroja. Keskus tarjoaisi ilmailun koulutus- ja harrastetilat sekä ilmailuympäristön monipuoliselle, koko maakuntaa palvelevalle harrasteilmailutoiminnalle.

Yksi käynnissä olevista monista ilmailun tulevaisuuden kehittämishankkeista on vesilentopaikan rakentaminen Kitisenjokeen kiitotien 34 kynnyksen tasalle tilapäisen vesikonetoiminna tarpeisiin. Kesällä 2017 tullaan tekemään rannan raivaustöitä sekä rakentamaan vesikoneille rantautumispaikka kiinnityspaikkoineen. Suunniteltu vesilentosatama ja laituri eivät kuitenkaan muodosta ICAO:n määritelmän mukaista vesilentopaikkaa.

Rantautumispaikaksi on kaavailtu Kitisenjoessa sijaitsevan Myllysaaren eteläpään tasalla olevaa ranta-aluetta, josta olisi kulkuyhteys lentokentän suuntaan Orajärventielle ja siitä edelleen Sodankylän lentoasemalle mahdollistaen mm. lentokoneiden huollot.

Käynnissä on myös lentokonehallihanke, jonka toteutuessa lentopaikalle nousisi 500-600 nelimetrin kokoinen kylmä- tai puolilämmin halli.

 

Arktinen testausympäristö

Sodankylä tavoittelee muun muassa kansainvälisten yritysten ja tutkimuslaitosten kiinnostusta noin 250 hehtaarin kokoisella lentokentän alueella toimivalle arktiselle testausympäristölle. Arktinen ilmailu- ja tutkimuskeskusympäristö tarjoaa ympärivuotisen arktisen alueen testauksen ja kehittämisen palvelukeskittymän sekä alueita ja tilaa vuokrattavaksi toimijoille.

”Asiakkaat haluavat toimia luottamuksellisesti, mutta kyse on merkittävistä toimijoista ja investointeja on miljoonien edestä”, täsmentää Heikki Heinonen.

 DATES-hanke on mukana mm. Suomen Liikennelabran ydinryhmässä ja alueella avataan Ilmatieteen laitoksen ainutlaatuinen Sod5G-testausympäristö, jossa yhdistyvät 5G-verkko, älykkäät tiesääpalvelut ja talvitestaus. Tämä Ilmatieteen laitoksen koordinoima hanke käynnistyy syksyllä 2016.

”Kyseessä on monipuolinen kombinaatio, jollaista ei löydy mistään muualta. Tavoitteena on ajoneuvotiedon hyödyntäminen sääpalveluina suoraan ajoneuvoihin tarjottuna", sanoo Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikön vanhempi tutkija Timo Sukuvaara.

Alueella tehdään myös routatutkimusta satelliittien kautta. Tavoitteena on selvittää voiko satelliittien keräämää tietoa mahdollista tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi routavaurioiden paikantamiseen.

Ilmatieteen laitoksella on Sodankylän tähtelässä oma NSDC (National Satellite Data Center) -satelliittipalvelukeskus, joka palvelee suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita. Satelliittikuvista räätälöidään tuotteita erilaisiin tarpeisiin, esimerkkejä tästä ovat mm. jääkartat, tulvatilannekuvat, UV-tuotteet ja lumi- ja routakartat.

Sodankylässä vastaanotettu satelliittidata on myös avointa ja ilmaista. Ilmatieteen laitoksen mukaan aineistoilla olisi paljon nykyistä enemmän annettavaa myös laajemmalle käyttäjäjoukolle.

Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen yhteistyökumppaneina ovat Eumetsat, Euroopan avaruusjärjestö ESA sekä EU:n Copernicus-ohjelma. Syynä laajaan yhteistyöjoukkoon on se, että Sodankylä on sijainniltaan edullinen polaarirataisten eli napojen yli lentävien satelliittien datan vastaanottoon.