Suomalaiset kriisinhallintajoukkot lähtevät suojaamaan Banguin lentoasemaa

Bangui_airport__wikimedia_afrikaforceSuomalainen Keski-Afrikan tasavaltaan lähtevä EU-kriisinhallintaryhmä suojaa mm. pääkaupunki Banguin lentoasemaa. Puolustusvoimien valmiusyhtymä Porin prikaati on kouluttanut operaatioon lähetettävää enimmillään 30 sotilaan joukkoa kevään 2014 aikana. Pää-osa rauhanturvaajista lentää toimialueelle viikonloppuna.

EUFOR RCA -operaation (European Force - République CentAfricaine) päämääränä on runsaan neljän miljoonan asukkaan valtion turvallisuustilanteen vakauttaminen ja paikallisen siviiliväestön SASE-suojelu (Safe and Secure Environment). Tehtäviin kuuluu toiminta pääkaupunki Banguin alueella yhteistyössä muiden alueella toimivien kansainvälisten tahojen kanssa.

RG32_mercedes_afganistan_puolustusvoimatSuomalaiset osallistuvat mm. EU:n käyttämän Bangui M'Poko International Airport -lentoaseman (FEFF) suojaamisen. Porin Prikaatissa Huovinrinteellä Säkylässä koulutetun suomalaisen kriisinhallintajoukon pääosa lentää Keski-Afrikkaan lauantaina.

Banguin kentällä on 2600 metriä pitkä kestopäällystetty kiitotie 17/35. Keski-Afrikan tasavallassa on Wikipedian mukaan 37 lentokenttää, joista vain kahdella on päällystetty kiitotie.

RépubliqueCentAfricaine_CIATilanne entisessä Ranskan vuonna 1960 itsenäistyneessä siirtomaassa Keski-Afrikan Tasavallassa on ollut sekava jo useita vuosia. Nykyisin siellä toimii useita eri kansainvälisiä järjestöjä kriisin ratkaisemiseksi ja paikallisväestön auttamiseksi. Tavoitteena on pyrkiä rauhoittamaan konfliktia.

EU:n ulkoasiainneuvosto teki 20. tammikuuta 2014 periaatepäätöksen uuden kriisinhallintaoperaation käynnistämisessä Keski-Afrikan Tasavaltaan. Suomi osallistuu siihen presidentin ja ulko-ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä enintään 30 sotilaalla.

Suomalaiset tukevat operaatiota esikuntaupseerien ohella sotilas-siviili-yhteistyöhön erikoistuneella CIMIC-ryhmällä (Civil Military Cooperation) sekä räjähteiden raivaamiseen koulutetulla EOD-ryhmällä (Explosive Ordnance Disposal). Suomesta lähetetyt esikuntaupseerit siirtyivät jo aiemmin operaation esikuntaan Kreikan Larissaan helmikuussa 2014.

Operaation tarkoituksena on suojella siviiliväestöä, tukea humanitaarisen avun perillepääsyä sekä vakiinnuttaa olosuhteita Banguin alueella. Tehtävään kuuluu myös tukea Afrikan unionin käynnistämän operaation toimintakyvyn saavuttamista.