Suomen Ilmailuliitto ehdottaa Porvoon Kulloon alueelle uutta lentokenttää yleisilmailun tarpeisiin

SIL_lippuSuomen Ilmailuliitto (SIL) ehdottaa uuden lentopaikan rakentamista Porvoon ja Sipoon rajalle Kulloon alueelle. Kyseinen ehdotus on esitelty Suomen hallitukselle jo vuonna 2018 ja liikenneministeri Timo Harakalle marraskuussa 2020. Ilmailuliiton mukaan Suomen valtiolla on vastuu ratkaista nykytilanne ja taata investointi uuden lentokentän rakentamiseksi. Toisen vaihtoehtona SIL esittää edelleen nykyisen infran eli Malmin lentoaseman palauttamista ilmailukäyttöön.

Suomen ilmailuliiton ehdotus uudesta lentokentästä on esitetty valtiolle jo aiemmin. Nyt eduskunnan tarkastusvaliokunnan jälleen vahvistaman liikenne- ja viestintävaliokunnan Lex Malmi -lausunnon jälkeen SIL toi ehdotuksensa laajempaan julkisuuteen.

Eduskunnan vuosikertomus 2020  sisältää edelleen liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon, jonka mukaan Lex Malmi -lausuma tulee säilyttää voimassa. Lausuman mukaan ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä".

SIL kannustaakin Liikenne- ja viestintäministeriötä edistämään ehdottamaansa lentokenttähanketta, sillä se näkee nykytilanteen kriittisenä pienilmailun kannalta. Pääkaupunkiseutua ei voi saavuttaa pienkoneilla paitsi Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Siellä ei kuitenkaan ole esimerkiksi sopivaa polttoainetarjontaa. Ilmailuliitto toteaa esityksessään myös, että Malmia ei voi korvata, mutta tulevaisuuden ilmailu ja ilmailun tulevaisuus tarvitsevat yleisilmailukentän.

TimoHyvonen“Suomen hallituksella on eduskunnan osoittama poliittinen vastuu toteuttaa pääkaupunkiseudulle korvaavat ratkaisut Malmin lentokentän toiminnoille. Koska Malmin lentotoiminta on tällä hetkellä pysäytetty, on tilanne yleisilmailun kannalta jo kriittinen. Tämä uhkaa vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn ilmailun ollessa aivan uuden edessä. Vaadimme hallitukselta nyt välittömiä toimenpiteitä ilmailutoimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi", sanoi Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Suunnitelma Kulloon alueen uudesta lentopaikasta on esitelty valtiolle ja siitä on käyty keskusteluja Porvoon kaupungin kanssa. Ilmailuliitto ehdottaa valtion edistävän hanketta mahdollisimman nopeasti ja käynnistävän neuvottelut Porvoon kaupungin kanssa.

Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvönen kertoi liiton käyneen keskusteluja asiasta Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa useaan otteeseen sekä myös Porvoon kaupungin kanssa mm. kaupunginjohtajan, kehitysjohtajan ja kaavapäällikön kanssa.

Porvoolle ehdotus oli Hyvösen mukaan hämmentävä, mutta se ei kuitenkaan saanut tyrmäystä. SIL:n ehdotus koskee pienlentokentän toteuttamista Kulloon alueelle eli ehdotus eroaa aiemmasta Porvoon seudulle ehdotetusta lentokentästä, joka olisi ollut myös raskaan lentoliikenteen käyttöön. SIL:n tavoitteena on toiminnan mahdollistaminen ensisijaisesti pienlentokoneille.

Ilmailuliiton mukaan lentopaikan ehdotettu sijainti olisi erinomainen liikenenyhteyksiltään pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen kannalta. Alue on harvaan asuttua ja se sijaitsee melualueella, jossa toimii nykyisin mm. murskaamo, ampumarata sekä moottorirata.

SIL_periaatekuvaAlueelle johon lentopaikkaa ehdotetaan mahtuisi enintään 2000 metriä pitkä kiitotie. Tavoitteena on kuitenkin saada paikalle ensivaiheessa 800 metriä pitkä ja 20 metriä leveä kiitotie pienilmailun ja sähkölentokoneiden tarpeisiin. Toisessa vaiheessa voitaisiin toteuttaa pidempi, enintään 2000 metriä pitkä ja 30 metriä leveä kiitotie, joka mahdollistaisi jopa liikesuihkukoneiden operoinnin.

Alueen osalta on SIL:n mukaan tehty Fintraffic lennonvarmistus Oy:n (entinen ANS Finland) kanssa lentoestetarkasteluja, jonka lisäksi alustavaa paikkakatselmusta olisi tehty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa. Ilmatilan osalta Hyvönen totesi sen olevan lentoharjoitusalue jo nykyisellään sekä sijaitsevan siten ettei se vaikuttaisi Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan. Alue on myös riittävän etäällä öljynjalostamosta ja sen kieltoalueesta.

Hankkeesta ei ole tehty tarkkaa kustannusarviota ja hintahaarukka voikin vaihdella muutamista kymmenistä miljoonista euroista aina muutamiin satoihin miljooniin euroihin. Ilmailuliiton mukaan lentopaikka voisi tuoda alueelle merkittävän määrän uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, ravintolapalveluiden ja kunnossapidon pariin.

SIL ei ehdotuksessaan ota kantaa kuka lentokenttää ylläpitäisi, mutta sillä on intressi sopivan operointimallin rakentamiseksi. Esimerkkinä Hyvönen käytti Malmin lentokenttäyhdistyksen menestyksekästä ja turvallista operointimallia Malmin lentopaikalla.

Asia edellyttää neuvottelua ja sopimista Porvoon kaupungin ja valtion välillä. Porvoon kaupunki ei ole kannattanut lentokentän rakentamista alueelleen.

HF_terminaaliIlmailuliiton mukaan eteläisen Suomen yleisilmailu on suurien haasteiden keskellä, kun Malmin lentopaikan toiminta on keskeytetty.

Helsingin ainoalla lentopaikalla Malmilla on SIL:n mukaan ollut lähes 40 000 vuosittaista operaatiota. Tällä hetkellä Malmin lentopaikan kiitotie on suljettu ilmailutiedotuspalvelussa. Lentokenttä ja rajanylityspaikka ovat kuitenkin edelleen olemassa ja myös ilmatilarakenne on ennallaan.

“Järkevin ja ilmailun jatkuvuuden kannalta ajallisesti paras ratkaisu on lunastaa Malmin lentokenttäalue takaisin valtion hallintaan tai sopia asiasta Helsingin ja valtion välillä. Tämä on laillista ja mahdollista, jos hallitus vain niin päättää. Malmin lentoasemalla on edelleen lentokentän pitolupa ja se on kansainvälinen rajanylityspaikka, joten lentotoiminnan jatkaminen on mahdollista nopeasti", muistuttaa Hyvönen käytännössä ainoasta todellisesta vaihtoehdosta uuden kentän rakentamiselle.

Ilmailuliiton mukaan korvaavat ratkaisut eivät toteudu lähikentillä ja niiden ympäristöluvat eivät mahdollista Malmin operaatiomäärän jatkumista. Ilmailuliitto kertoo ympäristölupien mahdollistavan Nummelassa 400 operaatiota vuodessa, Kiikalassa 1400, Räyskälässä 15000, Pyhtäällä 8000 ja Hyvinkäällä 8000.

Suomen Ilmailuliitto on siis jälleen esittänyt Suomen hallitukselle ehdotuksensa korvaavien toimintojen toteuttamiseksi. Jos uusia lentopaikkoja ei löydy on ilmailutoiminta SIL:n mukaan vaarassa.