Suomen Ilmailumuseolle ainoastaan 70 000 euron toiminta-avustus

Ilmailumuseo_entrance_1Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt 3 835 000 euroa valtakunnallisille erikoismuseoille toiminta-avustuksina. Suomen Ilmailumuseo sai 70 000 euron avustuksen valtakunnallisten museoiden erityistehtäviin. Avustuksen pieni määrä oli museolle pettymys.

“On hienoa, että museoita tuetaan julkisin varoin, hoidammehan museoasetuksen edellyttämää oman alamme erikoismuseotoiminnan edistämistä, kommentoi Suomen Ilmailumuseon johtaja Markku Kyyrönen.

Suomen Ilmailumuseo haki 272 000 euron avustusta joten myönnetty summa on vain noin 25 prosenttia haetusta. Avustuksen toivottua pienempi määrä saattaa vaikuttaa myös museon toimintamahdollisuuksiin.

"Aika näyttää mitä teemme jatkon kanssa", muotoilee Kyyrönen.

Valtakunnallisten erikoismuseoiden rahoitusjärjestelmän uudistuksen myötä kaikki valtakunnalliset museot voivat hakea harkinnanvaraista rahoitusta toiminnalleen. Museoille ei enää myönnetä erillisiä projektiavustuksia.

Suomessa toimii 16 valtakunnallista erikoismuseota, joille kohdennetut avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Suomen Ilmailumuseo Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella on ilmailun valtakunnallinen erikoismuseo, jonka kokoelmiin kuuluu sekä siviili- että sotilasilmailun esineistöä.

Suurimmat toiminta-avustuksen saajat olivat Desingmuseo (576 000 euroa), Suomen Arkkitehtuurimuseo (565 000 euroa) ja Alvar Aalto -museo (483 000 euroa). Haettujen toiminta-avustusten keskiarvo oli noin 303 000 euroa ja myönnettyjen keskiarvo puolestaan noin 290 000 euroa.

Valtakunnalliset erikoismuseot saavat toimintansa tueksi myös korotettua valtionosuutta. Tuen saamisen edellytyksenä on, että museolla on suunnitelma valtakunnallisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista. Näistä museot neuvottelevat Museoviraston kanssa määrävuosin.

Päivitys: 17:30 Ilmailumuseo halusi tarkentaa kommenttejaan myönnetyistä toiminta-avustuksista.