Suomessa järjestetään keväällä 2019 arktisten ACGF-maiden yhteinen meripelastusharjoitus

Raja_lento_H215_laskeutuu_1Arktisen rannikkovartiostofoorumin (Arctic Coast Guard Forum, ACGF) jäsenmaat kokoontuivat Helsinkiin nelipäiväiseen kokoukseen 30. tammikuuta. Kokousviikko on osa Rajavartiolaitoksen Arktisen rannikkovartiostofoorumin puheenjohtajuuskauden ohjelmaa ja Arktisen merellisen turvallisuuden yhteistyön kehittämisen SARC-hanketta. Kokouksessa suunnitellaan myös suurta Suomessa järjestettävää yhteistoimintaharjoitusta.

Rajavartiolaitos vastaanotti Arktisen rannikkovartiostofoorumin puheenjohtajuuden maaliskuussa 2017. Kaksivuotinen puheenjohtajuus huipentuu keväällä 2019 Suomessa järjestettävään Arctic Coast Guard Week -tapahtumakokonaisuuteen, jonka aikana järjestetään myös foorumin toinen yhteistoimintaharjoitus. Foorumin ensimmäinen yhteistoimintaharjoitus, Arctic Guardian, järjestettiin Islannissa syyskuussa 2017.

ACGF_logoKokouksessa suunnitellaan ACGF:n Live Exercise 2019 -yhteistoimintaharjoitusta. Tavoitteena on ensin määritellä skenaario ja harjoitustavoitteet. Keväällä  2019 järjestettävän harjoituksen suunnittelussa otetaan huomioon Islannin Arctic Guardian -harjoituksessa saadut opit sekä tunnistetut konkreettiset yhteistoiminnan kehityskohteet.

Tuolloin yhteistoimintaharjoitukseen osallistui yksiköitä Tanskasta, Kanadasta, Norjasta, Islannista ja Yhdysvalloista. Suomi, Ruotsi ja Venäjä toimivat harjoituksen tarkkailijoina.

ACGF:n jäsenmaita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Tanska, Kanada, Yhdysvallat ja Venäjä.

Raja_lento_Turva_1Keskiviikkona 31. tammikuuta ACGF:n asiantuntijat osallistuvat foorumin vuosittain järjestettävään karttaharjoitukseen, joka kytkeytyy vahvasti tulevaan kevään 2019 yhteistoimintaharjoitukseen. Karttaharjoituksen avulla varmistetaan, että foorumin yhteisiä toimintamalleja kehitetään mahdollisimman tehokkaasti vuoden 2019 yhteistoimintaharjoitusta silmällä pitäen.

Kokouksen kahtena viimeisenä päivänä järjestetään ACGF:n SAR Training Workshop, jossa keskitytään foorumin jäsenmaiden käytännön yhteistyön kehittämiseen arktisen lento- ja meripelastuskoulutuksen (SAR) saralla.

SARC_logoFoorumin vuonna 2017 julkaisemassa arktisten maiden lento- ja meripelastustoiminnan suorituskykyselvityksessä tunnistettiin tarve entistä tiiviimmälle ja konkreettisemmalle yhteistyölle nimenomaan organisaatioiden koulutuspuolella.

Workshopin tavoitteena on kartoittaa kunkin organisaation arktiseen alueeseen liittyvä kurssi- ja koulutustarjonta, sekä luoda puitteet mahdolliselle foorumin yhteiselle arktiselle SAR-kurssimoduulille. Rajavartiolaitos kokoaa yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa SAR Training Workshopista saadut tulokset.

Lue myös: