Suomi ja Baltian maat haluavat biometrisen EU:n rajanylitystietojärjestelmän

Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan sisäministerit allekirjoittivat epävirallisen OSA-neuvoston yhteydessä (23.7.2012) sisäministeri Päivi Räsäsen aloitteesta komissaari Cecilia Malmströmille osoitetun kirjeen, jossa maat yhdessä vetoavat biometriikan sisällyttämisestä syksyllä annettavaan EU:n rajanylitystietojärjestelmään ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmaan.

Rekisteröityjen matkustajien ohjelman (RTP) avulla voidaan pitää matkustajavirrat sujuvina, voidaan rajanylitystietojärjestelmän (entry-exit) avulla parantaa tilannetietoisuutta Schengen-alueella oleskelevista henkilöistä, puuttua entistä tehokkaammin laittomaan maahanmuuttoon sekä tunnistaa ihmiskaupan uhreja.

Sisäministeri Räsänen painottaa, että rajanylitysjärjestelmä ja rekisteröityjen matkustajien ohjelma ovat vastaus EU:n ulkorajojen turvallisuutta kohtaan osoitettuun kritiikkiin sekä huoleen Schengen-järjestelmän kehittämisestä ja turvaamisesta.

Suomi ja Baltian maat katsovat, että tulevien ehdotusten tulisi perustua biometriikan hyödyntämiseen, koska silla varmistetaan järjestelmän tehokas toiminta. Kirjeen allekirjoittaneet maat painottavat myös, että lainvalvontaviranomaisten tulisi olla mahdollista hyödyntää järjestelmää rikostorjuntatyössä. Annettavissa ehdotuksissa tulee huomioida tietosuojavaatimukset.

Suomi ja Baltian maat tulevat kohtaamaan EU-Venäjä -viisumivapauden vaikutukset vahvimmin. Tämän vuoksi maat toteavatkin, että rajanylitystietojärjestelmä ja rekisteröityjen matkustajien ohjelma tulisivat olla toiminnassa viisumivapauden toteutuessa. Näin varmistetaan muun muassa se, että ulkorajojen mahdollisesti moninkertaistuva liikennevirta voidaan hallinnoida tehokkaasti ja sujuvasti.