Ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat 10.4. asti - tartuntatautilaki koskee kaikkia matkustajia

korona_kaytava_2Suomi jatkaa koronapandemian seurauksena maahantulonrajoituksia kuukaudella 10. huhtikuuta 2022 saakka. Nyt 14. maaliskuuta voimaan tulevassa rajoituksessa lievennetään Schengen-alueen ulkopuolelta tulevien risteilyalusten matkustajien rajoituksia. Tartuntatautilain mukaiset vaatimukset koskevat edelleen kaikkia Suomeen saapuvia matkustajia.

Valtioneuvoston päätöksellä maahantulin rajoituksia lievennetään 14.3. alkaen niin, että EU- tai Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvien risteilyalusten matkustajat voivat käydä maissa Suomessa, jos heillä on todistus hyväksytystä covid-19-rokotussarjasta tai EU:n digitaalinen koronatodistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista.

Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. Todistusta ei edellytetä Suomen kansalaisilta eikä Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta.

Käytännössä risteilymatkustajiin sovelletaan jatkossa samoja maahantulon edellytyksiä kuin muihinkin kolmansista maista saapuviin. Tällä hetkellä näiden matkustajien maissakäynti ei ole lainkaan sallittua. EU- ja Schengen-valtioista saapuvien risteilymatkustajien maissakäynti on sallittua rajoituksitta jo nykyisin.

Muilta osin rajoitukset säilyvät ennallaan.

Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen palautettu sisärajavalvonta päättyi jo 31. tammikuuta. Myös Schengen-alueen ulkopuolisia EU-maita koskevat maahantulon rajoitukset poistuivat kokonaan 1. helmikuuta alkaen sisärajavalvonnan päättymisen vuoksi.

Rajoituksia muutettiin edellisen kerran helmikuussa siten, että EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta ei enää täyden rokotussarjan lisäksi edellytetty negatiivista koronatestitulosta.


Tartuntatautilain mukaiset vaatimukset koskevat kaikkia matkustajia

Tartuntatautilain mukaisesti jokaisella Suomeen saapuvalla matkustajalla pitää olla jokin näistä kolmesta todistuksesta: rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronataudista tai negatiivinen testitodistus (alle 72 tuntia). Jos matkustajalla ei ole mitään edellä mainituista todistuksista, hänet ohjataan koronatestiin maahantulopisteellä. 

Vaatimukset koskevat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä henkilöitä.

Suomalaisten matkailijoiden tulee myös huomioida, että vaikka Suomeen pääsee ilman testiä, muilla mailla ja lentoyhtiöillä voi olla omia testivaatimuksia.