TAYSin sairaanhoitopiirit esittävät Seinäjoelle uutta FinnHEMSin lääkärihelikopteriyksikköä

EC145_FH50_HEMS_1Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat esittäneet sosiaali- ja terveysministeriölle sekä FinnHEMSille uuden lääkärihelikopteriyksikön perustamista Seinäjoelle.

Uusi Seinäjoelle perustettava lääkärihelikopteriyksikkö yksikkö turvaisi TAYSin mukaan ensihoitolääkäripalveluiden saatavuuden Pohjanmaalla alueilla, joita FinHEMSin nykyinen lääkärihelikopteriverkosto ei kata. Kustannuksia esitetään valtion rahoittamiksi muiden kuin ensihoitolääkärien palkkakustannusten osalta. Samoin on toimittu muidenkin FinnHEMS-lääkärihelikopterien yksiköiden kohdalla.

Tällä hetkellä Taysin erityisvastuualueella (Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä) on yksi lääkärihelikopteriyksikkö, jonka asemapaikka on Pirkkala.

TAYSin tekemän esityksen taustalla on eduskunnan oikeusasiamiehelle Petri Jääskeläiselle tehty kantelu, jonka perusteella oikeusasiamies arvioi viime kesänä lääkärihelikopterin saatavuuden yhdenvertaisuutta Suomessa.

Oikeusasiamies piti ratkaisussaan tärkeänä, että ensihoitopalveluja järjestettäessä huolehditaan lääkärihelikopterien tasavertaisesta saatavuudesta eri puolilla maata.

Tehtyjen selvitysten mukaan nykyisellä viiden lääkärihelikopterin verkostolla ei kyetä tarjoamaan tasa-arvoista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille kaikissa osissa Suomea.

Tällaisia alueita on ainakin Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Taysin erityisvastuualueen esityksessä todetaan myös, että lääkärihelikopteritarve tulee entisestään lisääntymään, mikäli sote-uudistus karsii päivystyspisteitä terveydenhuollossa ja lisää matkaa lähimpään lääkäripäivystykseen.

eoak 1989/2014 Yhdenvertaisuus lääkärihelikopterin saatavuudessa (PDF-tiedosto)