Tikkakosken ilmailulukion toiminta siirtyy Jyväskylään

C172_1Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutusliikelaitoksen johtokunta päätti  27. tammikuuta lakkauttaa Jyväskylän Lyseon lukion Tikkakosken toimipisteen. Tikkakoskella toiminut ilmailulinja jatkaa toimintaansa osana Jyväskylän Lyseota.

Tehdyn päätöksen taustalla oli kokonaisarviointi. Jyväskylässä opiskelijoilla nähdään olevan mahdollisuus laajempaan kurssitarjontaan kuin Tikkakoskella ja ilmailulinjalla puolestaan mahdollisuus yhteistyön vahvistamiseen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän aikuisopiston kanssa. Tikkakosken toimipisteen taloudellinen tulos oli noin -500 000 € vuonna 2014.

Toimipisteen jatkoa puoltavia seikkoja olivat muun muassa sijainti opiskelijoiden kannalta ja se, että keskeisiä ilmailuopetuksen yhteistyötahoja oli koulun lähellä. Pieni toimipiste olisi ollut myös vaihtoehto isoille lukioille.

Tikkakosken abiturientit voivat halutessaan suorittaa lukionsa loppuun lukuvuoden 2015 – 2016 aikana Tikkakosken toimipisteessä.

Tikkakoskella aloitettin ilmailuopetus ensimmäisenä lukiona Suomessa vuonna 1994. Ilmailuopetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä ilmailun yleissivistys ja kannustaa heitä valitsemaan ilmailualan ammatteja opettamalla heille käytännön VFR-lentotoiminnassa tarvittavat tiedot sekä kertomalla ilmailuammateista ja niihin kouluttautumisesta.