Trafi muistuttaa harrastelennokin ja miehittämättömän ilma-aluksen eroista

kuvauskopteri2Uusi, miehittämättömien ilma-alusten hyödyntymiseen tähtäävä lainsäädäntö on tarkoitettu mahdollistamaan Suomessa niiden ympärille kehittyneen teollisuuden innovaatiot. Samalla se mahdollistaa miehittämättömien ilma-alusten käytön kaupallisiin ja yhteiskunnan tehtäviin. Alle 25-kiloiset harrastelennokkit jäävät sääntelyn ulkopuolelle.

Loppuvuoden aikana voimaantulevat säädösmuutokset koskevat siis miehittämättömiä ilma-aluksia. Englanniksi ne tunnetaan usein lyhenteillä UAV (Unmanned Aerial Vehicle) tai RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems).

Laitteita käytetään ammatti- tai muussa työkäytössä jonkin tehtävän hoitamiseen. Vastaava sääntelyn kehitys on samanaikaisesti käynnissä sekä Euroopassa että globaalisti.

Harrastelennokkikäyttöön tarkoitettu laite voi painaa maksimissaan 25 kiloa. Tätä isommat ovat aina käyttötarkoituksestaan huolimatta uusien säännösten alaisia.

UAS_Talarion_Tanan300Lennokki ja miehittämätön ilma-alus voivat olla saman näköisiä, mutta käyttötarkoituksesta selviää, kumpaan ryhmään se kuuluu.

Miehittämättömät ilma-alukset on usein varustettu jotain tarkoitusta, kuten kuvaamista tai mittaamista varten, lennokkeja käytetään vain harrastetoimintaan.

Lennokkitoiminta jatkuu siten entiseen tapaan. Harrastajien perinteiseen lennättämiseen ei olla puuttumassa, mutta lennokkien kanssa toimiminen vaatii aina varovaisuutta.

Yksi ilmailulainsäädännön keskeisimmistä tavoitteista on aina turvata kolmatta osapuolta eli tässä tapauksessa muita ilmassa liikkuvia ja etenkin maassa olevia ihmisiä.

Draganflyer_X4ES_2Keskeinen ongelma alalla on kaluston halpeneminen ja tekniikan kehityksen myötä helpottunut RC-lennättäminen. Erityisesti niin sanotut multikopterit ovat erilaisilla kameroilla varustettuina tuoneet aivan uusia harrastajia, joilla ei välttämättä ole tietoa lennokkitoiminnan vakiintuneista menetelmistä.

 Näyttäviä videoita haluttaessa on lennätetty multikoptereita taajamien ja suurien ulos kokoontuneiden väkijoukkojen yllä. Tekninen vika johtaa tällaisessa tilanteessa helposti vaaratilanteeseen.

Lue aiheesta enemmän Lentoposti.fi:stä